תמצית השיעור

נלמד מהו חיבור ונסביר בעזרת ציורים, כיצד יש לחבר