כיתה א

חשבון - הכרת המספרים 1-20; הכרת המספר אפס; מנייה עד 50 וספירה עד 100; סימני השיוויון והאי- שיוויון; ישר המספרים; הכרת המספרים בתחום ה-100; זוגיות ואי-זוגיות; חיבור וחיסור עד 10; חיבור וחיסור בעשרת שנייה; חיבור וחיסור בעשרות שלמות; חיבור וחיסור עד 20 ויותר; שאלות מילוליות בחיבור וחיסור; כפל וחילוק עד 20. הנדסה - קוים; הזוית הישרה; מצולעים; מרובעים; זיהוי המלבן והריבוע.

אני 10 - מצגת לשיפור החינוך בישראל

דפי תירגול עצמי בחשבון להורדה

משחקים בנושא - הכרת המספרים

משחקים בנושא - התאמת כמות למספר

משחקים בנושא - גדול, קטן

משחקים בנושא - סדרות - מספרים ברצף

משחקים בנושא - חיבור וחיסור

משחקים בנושא - השעון

משחקים בנושא - כפל וחילוק

שיעורי חשבון בנושא - מניית כמויות

שיעורי חשבון בנושא - מספר קודם, עוקב ושכנים

שיעורי חשבון בנושא - השוואת מספרים

שיעורי חשבון בנושא - סדרות - מספרים ברצף

שיעורי חשבון בנושא - מספרים זוגיים ואי-זוגיים

שיעורי חשבון בנושא - ישר המספרים

שיעורי חשבון בנושא - המבנה העשרוני

שיעורי חשבון בנושא - חיבור וחיסור מספרים

שיעורי חשבון בנושא - כפל וחילוק

שיעורי חשבון בנושא - ערכי האותיות

שיעורי חשבון בנושא - השעון הדיגיטלי והאנלוגי

  • עדיין לא פורסמו סרטונים בקטגוריה זו. לקבלת עדכונים במייל כאשר מתפרסמים סרטונים לחצו כאן.

חשבון מבחנים

הנדסה/גאומטריה שיעורים

הנדסה/גאומטריה מבחנים

משחקים בנושא - הנדסה

כיתה ב

חשבון - נלמד על המספרים הטבעיים בתחום ה - 1000; פעולות חיבור וחיסור במאוזן ובטור/במאונך והסבר פעולות אלה בשאלות מילוליות; סימני התחלקות ב - 2,5,10; שימוש בחוקי סדר פעולות החשבון; פעולות הכפל והחילוק והסבר פעולות אלה בשאלות מילוליות; שימוש בציר המספרים; הכרת שברים פשוטים. הנדסה - קוים, מצולעים, זוית ישרה, מלבן וריבוע, העיגול, היקף מצולעים, שטח והיקף ריבוע ומלבן, והכרת גופים.

משחקי חשבון

דפי תירגול עצמי בחשבון להורדה

שיעורי חשבון

מבחנים בחשבון

שיעורי הנדסה/גאומטריה

מבחנים בהנדסה/גאומטריה

כיתה ג

חשבון - מבנה עשרוני של מספר בתחום הרבבה; פעולות חיבור וחיסור בטור/במאונך ויישומם בשאלות מילוליות; שימוש בחוק החילוף, הקיבוץ והפילוג; פעולות כפל וחילוק בטור/במאונך ויישומם בשאלות מילוליות; חוקי סדר פעולות החשבון והשימוש בסוגריים; שברים יסודיים. הנדסה - קוים מקבילים ומאונכים; מקביליות; היקף ושטח של מרובעים; אלכסונים במצולעים; מיון זויות; זויות במצולע; משולשים - צלעות וזויות; גופים תלת מימדיים.

משחקי חשבון

דפי תירגול עצמי בחשבון להורדה

שיעורי חשבון

מבחנים בחשבון

שיעורי הנדסה/גאומטריה

מבחנים בהנדסה/גאומטריה

כיתה ד

חשבון - תרגילים עם השבר הפשוט; מבנה עשרוני של מספר עד מיליון; שימוש בציר המספרים; חיבור וחיסור בטור/במאונך ויישום פעולות אלה בשאלות מילוליות; כפל הטור/במאונך; חילוק ארוך; אומדן; תיחום ועיגול מספרים; חוקי סדר פעולות החשבון; מספרים ראשוניים ופריקים; סימני התחלקות ב - 2, 3, 5, 6, 9, 10; חזקות. הנדסה - צורות וגופים; ריבוע ומלבן; אלכסונים במצולעים; תכונות של צלעות וזויות במשולש; תיבות; שטח והיקף של ריבוע ומלבן; נפח ושטח פנים של תיבה.

משחקים בחשבון

דפי תירגול עצמי בחשבון להורדה

שיעורי חשבון

מבחנים בחשבון

דפי תירגול עצמי בהנדסה להורדה

שיעורי הנדסה/גאומטריה

מבחנים בהנדסה/גאומטריה

כיתה ה

חשבון - שברים - הפיכת מספר טבעי לשבר; כפל בשברים; מספרים מעורבים; חיבור וחיסור שברים; הרחבה וצמצום שברים; השוואת שברים; חיבור וחיסור מספרים מעורבים, מספרים עשרוניים - חיבור וחיסור , השוואה, עיגול ואומדן מספרים עשרוניים; שאלות מילוליות במספרים עשרוניים. ציר המספרים העשרוניים; שקלים ומס. עשרוניים; מבנה המספר העשרוני. שברים עשרוניים - השוואה; מעבר משבר עשרוני לפשוט; הנקודה העשרונית. הממוצע. הנדסה - מיון זויות; חוצה זוית; זויות במצולע; מרחק בין 2 ישרים; מרובע; שטח והיקף של : מלבן, ריבוע, מקבילית, משולש. צורות חופפות.

משחקים בחשבון

דפי תירגול עצמי בחשבון להורדה

שיעורים בחשבון

מבחנים בחשבון

מבחן בחשבון - מיצ''ב תשע''ג

דפי תירגול עצמי בהנדסה/גאומטריה להורדה

שיעורים בהנדסה/גאומטריה

מבחנים בהנדסה/גאומטריה

מבחן בגיאומטריה - מיצ''ב תשע''ג

כיתה ו

חשבון - השבר הפשוט, כפל וחילוק שברים, בעיות בשברים, שברים על ציר המספרים, מספרים עשרוניים, כפל וחילוק מספרים עשרוניים, מידות עשרוניות, אחוזים, יחס, קנה מידה, מספרים ופעולות חשבון. הנדסה - מעגל ועיגול, גופים, חישובי נפחים.

משחקים בחשבון

דפי תירגול עצמי בחשבון להורדה

שיעורים בחשבון

כיתה ו - שאלונים למבחנים במתמטיקה

מבחנים בחשבון

שיעורים בהנדסה/גאומטריה

מבחנים בהנדסה/גאומטריה

כיתה ז

תחום מספרי - חוקיות כללית, ביטויים אלגבריים, משתנים, מספרים מכוונים, תחום אלגברי- סדר פעולות החשבון והחוקים הנילווים, המשוואה הפשוטה,שאלות מילוליות, פונקציה, משוואות קוויות, ואי שיוויונים. גיאומטריה - שטח והיקף המלבן והריבוע, נפח תיבה וקובייה, משולש ישר זווית, שטח משולש, זוויות במשולש ובכלל. משפטי חפיפה של משולשים.

משחקים בנושא מערכת הצירים

משחקים בנושא מספרים מכוונים

משחק בנושא משוואות

דפי תירגול עצמי באלגברה להורדה

שיעורי העשרה

אלגברה שיעורים

כיתה ז - שאלונים למבחני מיצ''ב ומפמ''ר להורדה

אלגברה מבחנים

גיאומטריה שיעורים

גיאומטריה מבחנים

כיתה ח

תחום מספרי - יחס ישר והפוך, פרופורציה, קנה מידה, שכיחות יחסית, הממוצע, החציון, אחוזים. תחום אלגברי - ייצוג גרפי ואלגברי של פונקציה קווית, מושג השיפוע, תחום חיוביות ושליליות של פונקציה קווית, משוואות קוויות ואי שוויונות, משוואות ממעלה 1, שאלות מילוליות, מערכת 2 משוואות קוויות עם 2 משתנים, טכניקה אלגברית, משוואות ריבועיות. גיאומטריה - דמיון משולשים ומצולעים, שימושים במשפט פיתגורס, משולש שוה שוקיים, פיתגורס במרחב, מנסרה, ופירמידה.

דפי תירגול עצמי באלגברה להורדה

שיעורי העשרה

אלגברה שיעורים

שאלונים למבחני מיצ''ב/מפמ''ר להורדה

אלגברה מבחנים

מבחן בחשבון - מיצ''ב תשע''ג

גיאומטריה שיעורים

גיאומטריה מבחנים

מבחן בגיאומטריה - מיצ''ב תשע''ג

כיתה ט

אלגברה - חזקות, נוסחאות הכפל המקוצר, פירוק טרינום רבועי, צמצום שברים אלגבריים, הפרבולה - אפיונה, הזזות אנכיות ואופקיות, תחומי חיוביות ושליליות, פונקציה ריבועית - ייצוג גרפי, פרמטרים, נקודת אפס, פתרון משוואות, מערכת משוואות ממעלה שניה, הסתברות, מספרים ממשיים, מספרים אי-רציונליים. גיאומטריה - מקבילות, זוויות, המקבילית, המלבן, המעויין, הדלתון, הטרפז, המשולש, המעגל, משיקים, גיאומטריה מרחב, ישר ואנך למישור, חיתוך מישור וכדור,

נוסחאות באלגברה

שיעורי העשרה

אלגברה שיעורים

כיתה ט - שאלונים ותשובות למבחני מיצ''ב ומפמ''ר להורדה

אלגברה מבחנים

משפטים בגאומטריה

גיאומטריה שיעורים

גיאומטריה מבחנים

כיתה י

3 יחידות 801 - משוואות, פירוק לגורמים, פרבולה, שינוי נושא נוסחה, שאלות מילוליות - אחוזים, הוזלות והתייקרויות, קריאה ובנייה של גרפים, גיאומטריה אנאליטית - מקבילית, מלבן, משולשים, מרובע, סדרה חשבונית, טריגונומטריה - משולשים, מעוין, סטטיסטיקה, ממוצע, שכיחות יחסית והסתברות. פתרונות למבחני בגרות. 4 יחידות 804 - טכניקה אלגברית, שאלות מילוליות, טריגונומטריה במישור ובמרחב, גאומטריה - פרופורציה ודימיון, גאומטריה אנליטית - מרחק ואורך קטע, ישרים, מעגל. פתרונות למבחני בגרות.

801 - 3 יחידות - אלגברה - דפי נוסחאות

801 - 3 יחידות - שיעורי אלגברה

801 - 3 יחידות - גיאומטריה אנליטית

801 - 3 יחידות - טריגונומטריה

שיעורי העשרה

801 - 3 יחידות - פתרון בגרות חורף תשעב

801 - 3 יחידות - פתרון בגרות חורף תשעג

801 - 3 יחידות - פתרון בגרות קיץ תשעג

801 - 3 יחידות - פתרון בגרות חורף 2014

804 - 4 יחידות - דפי נוסחאות

804 - 4 יחידות - אלגברה

804 - 4 יחידות - גיאומטריה אנליטית

804 - 4 יחידות - טריגונומטריה

804 - 4 יחידות - גיאומטריה

804 - 4 יחידות - פתרון בגרות חורף 2014

  • עדיין לא פורסמו סרטונים בקטגוריה זו. לקבלת עדכונים במייל כאשר מתפרסמים סרטונים לחצו כאן.

806 - 5 יחידות - אלגברה

כיתה יא

3 יחידות 802 - אי שיוויונות, קריאת גרפים, חזקות, שורשים, משוואות מעריכיות, כתיבה מדעית, סדרה חשבונית והנדסית, סדרות המוגדרות לפי כלל הנסיגה, גידול ודעיכה, טריגונומטריה - משולשים, טרפז, מעוין. פתרונות למבחני בגרות.

802 - 3 יחידות - דפי נוסחאות

802 - 3 יחידות - אלגברה

802 - 3 יחידות - הנדסת המרחב

802 - 3 יחידות -פתרון בגרות חורף תשעב

802 - 3 יחידות - פתרון בגרות חורף תשעג

802 - 3 יחידות - פתרון בגרות קיץ תשעג

802 - 3 יחידות - פתרון בגרות חורף 2014

804 - 4 יחידות - דפי נוסחאות

804 - 4 יחידות - אלגברה

804 - 4 יחידות - הסתברות

804 - 4 יחידות - גאומטריה אנליטית

804 - 4 יחידות - טריגונומטריה

804 - 4 יחידות - חדו''א

שיעורי העשרה

804 - 4 יחידות - פתרון בגרות חורף + קיץ תשעג

804 - 4 יחידות - פתרון בגרות חורף 2014

  • עדיין לא פורסמו סרטונים בקטגוריה זו. לקבלת עדכונים במייל כאשר מתפרסמים סרטונים לחצו כאן.

806 - 5 יחידות - טריגונומטריה

806 - 5 יחידות - גיאומטריה

806 - 5 יחידות - מבחנים

כיתה יב

3 יחידות שאלון 803. שאלות מילוליות בנושאים: קנייה, מכירה, רווח, תשלומים; אחוזים - התייקרויות, הוזלות; שאלות תנועה; שאלות גיאומטריות - שטח והיקף של מלבנים, משולשים, וחלקי מעגל, נפח ושטח פנים של תיבה, גליל, מנסרות, שימוש במשפט פיתגורס. גיאומטריה אנליטית בנושאים: אמצע קטע, משוואת הישר ושיפועו; מעגל - משוואה קנונית, משיק למעגל בנקודה שעל המעגל. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. פתרונות למבחני בגרות. 4 יחידות שאלון 805 - סדרות; חזקות ומעריכים; לוגריתמים; בעיות גדילה ודעיכה; חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי; טריגונומטריה במרחב. פתרונות למבחני בגרות. 5 יחידות שאלון 807 - חזקות ומעריכים, לוגריתמים, בעיות גדילה ודעיכה, גאומטריה אנליטית, מספרים מורכבים, וקטורים, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. טריגונומטריה במרחב. פתרונות למבחני בגרות.

803 - 3 יחידות - אלגברה - דפי נוסחאות

803 - 3 יחידות - אלגברה

803 - 3 יחידות - גאומטריה אנליטית

803 - 3 יחידות - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

שיעורי העשרה

803 - 3 יחידות - פתרון בגרות חורף תשעב

803 - 3 יחידות - פתרון בגרות חורף תשעג

803 - 3 יחידות - פתרון בגרות קיץ תשעג

805 - דפי נוסחאות להורדה - 4 יחידות

803 - 3 יחידות - פתרון בגרות חורף 2014

805 - 4 יחידות - אלגברה מבוא

805 - 4 יחידות - אלגברה סדרות

805 - 4 יחידות - טריגונומטריה במרחב

805 - 4 יחידות - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

805 - 4 יחידות - מבחנים

  • עדיין לא פורסמו סרטונים בקטגוריה זו. לקבלת עדכונים במייל כאשר מתפרסמים סרטונים לחצו כאן.

807 - 5 יחידות - אלגברה

807 - 5 יחידות - גאומטריה

807 - 5 יחידות - פתרון בגרות קיץ תשעג


Feedback Form
Leads to Insight