תמצית השיעור

נפתור תרגילי חיסור של הפרדה שבהם השלם מורכב משתי קבוצות שונות