תמצית השיעור

נמצא את קבוצת האמת של פתרון משוואה עם נעלם אחד