תמצית השיעור

תרגיל המורכב ממערכת "או" בין 2 מערכות ו"גם"