כיתה ז

תחום מספרי – חוקיות כללית, ביטויים אלגבריים, משתנים, מספרים מכוונים, תחום אלגברי- סדר פעולות החשבון והחוקים הנילווים, המשוואה הפשוטה,שאלות מילוליות, פונקציה, משוואות קוויות, ואי שיוויונים.
גיאומטריה – שטח והיקף המלבן והריבוע, נפח תיבה וקובייה, משולש ישר זווית, שטח משולש, זוויות במשולש ובכלל. משפטי חפיפה של משולשים.

משחקים בנושא מספרים מכוונים

אלגברה שיעורים

אלגברה מבחנים

גיאומטריה שיעורים

גיאומטריה מבחנים


Feedback Form
Leads to Insight