כיתה ו

חשבון – השבר הפשוט, כפל וחילוק שברים, בעיות בשברים, שברים על ציר המספרים, מספרים עשרוניים, כפל וחילוק מספרים עשרוניים, מידות עשרוניות, אחוזים, יחס, קנה מידה, מספרים ופעולות חשבון.
הנדסה – מעגל ועיגול, גופים, חישובי נפחים.

משחקים בחשבון

שיעורים בחשבון

מבחנים בחשבון

שיעורים בהנדסה/גאומטריה


Feedback Form
Leads to Insight