כיתה ה

חשבון -
שברים – הפיכת מספר טבעי לשבר; כפל בשברים; מספרים מעורבים; חיבור וחיסור שברים; הרחבה וצמצום שברים; השוואת שברים; חיבור וחיסור מספרים מעורבים, מספרים עשרוניים – חיבור וחיסור , השוואה, עיגול ואומדן מספרים עשרוניים; שאלות מילוליות במספרים עשרוניים. ציר המספרים העשרוניים; שקלים ומס. עשרוניים; מבנה המספר העשרוני. שברים עשרוניים – השוואה; מעבר משבר עשרוני לפשוט; הנקודה העשרונית. הממוצע.
הנדסה –
מיון זויות; חוצה זוית; זויות במצולע; מרחק בין 2 ישרים; מרובע; שטח והיקף של : מלבן, ריבוע, מקבילית, משולש. צורות חופפות.

משחקים בחשבון

שיעורים בחשבון

מבחנים בחשבון


Feedback Form
Leads to Insight