כיתה ד

חשבון –
תרגילים עם השבר הפשוט; מבנה עשרוני של מספר עד מיליון; שימוש בציר המספרים; חיבור וחיסור בטור/במאונך ויישום פעולות אלה בשאלות מילוליות; כפל הטור/במאונך; חילוק ארוך; אומדן; תיחום ועיגול מספרים; חוקי סדר פעולות החשבון; מספרים ראשוניים ופריקים; סימני התחלקות ב – 2, 3, 5, 6, 9, 10; חזקות.
הנדסה –
צורות וגופים; ריבוע ומלבן; אלכסונים במצולעים; תכונות של צלעות וזויות במשולש; תיבות; שטח והיקף של ריבוע ומלבן; נפח ושטח פנים של תיבה.

שיעורי חשבון

מבחנים בחשבון


Feedback Form
Leads to Insight