כיתה ג

חשבון –
מבנה עשרוני של מספר בתחום הרבבה; פעולות חיבור וחיסור בטור/במאונך ויישומם בשאלות מילוליות; שימוש בחוק החילוף, הקיבוץ והפילוג; פעולות כפל וחילוק בטור/במאונך ויישומם בשאלות מילוליות; חוקי סדר פעולות החשבון והשימוש בסוגריים; שברים יסודיים.
הנדסה –
קוים מקבילים ומאונכים; מקביליות; היקף ושטח של מרובעים; אלכסונים במצולעים; מיון זויות; זויות במצולע; משולשים – צלעות וזויות; גופים תלת מימדיים.

משחקי חשבון

שיעורי חשבון


Feedback Form
Leads to Insight