כיתה ב

חשבון –
נלמד על המספרים הטבעיים בתחום ה – 1000; פעולות חיבור וחיסור במאוזן ובטור/במאונך והסבר פעולות אלה בשאלות מילוליות; סימני התחלקות ב – 2,5,10; שימוש בחוקי סדר פעולות החשבון; פעולות הכפל והחילוק והסבר פעולות אלה בשאלות מילוליות; שימוש בציר המספרים; הכרת שברים פשוטים.
הנדסה –
קוים, מצולעים, זוית ישרה, מלבן וריבוע, העיגול, היקף מצולעים, שטח והיקף ריבוע ומלבן, והכרת גופים.

שיעורי חשבון


Feedback Form
Leads to Insight