קטגוריה: מרובעים (יסודי)

* לסידור השיעורים לפי סדר עולה לחץ על כותרת
סידור: כותרת | תאריך | פופולריות | | תגובות | אקראי Sort Ascending
הצג לפי:
עמוד 3 מתוך 41234

כיתה ה – שיעור 26 ג – שטח והיקף מלבן ומשולש

345 צפיות1 תגובות

נמצא היקף מלבן שבו יש משולש ישר זווית ושווה שוקיים

כיתה ה – שיעור 26 ד – שטח משולש חסום במלבן

753 צפיות0 תגובות

נמצא שטח משולש חסום במלבן כאשר אורך המלבן הוא גם בסיס המשולש ורוחב המלבן משמש גם לגובה המשולש.

כיתה ה – שיעור 27 – שטח ריבוע ומלבן

236 צפיות0 תגובות

נמצא את צלעו של הריבוע שנמצא בתוך מלבן ששטחו ורוחבו נתונים.

כיתה ה – שיעור 28 א – ריבועים

165 צפיות0 תגובות

נתונים שרטוטים עם משולשים וריבועים בגדלים שונים. יש למצוא את הריבועים השונים המסתתרים בשרטוט.

כיתה ה – שיעור 28 ב – היקף ריבוע

117 צפיות0 תגובות

נמצא את צלעו של ריבוע החסום בתוך מקבילית.

כיתה ה – שיעור 29 – שטח המקבילית

432 צפיות0 תגובות

שטח מקבילית שווה לבסיס כפול גובה

כיתה ה – שיעור 30 – שטח והיקף מקבילית

487 צפיות0 תגובות

נתון שטח, היקף ואורך צלע של מקבילית. נמצא את גובהה ואת רוחבה.

כיתה ה – שיעור 31 – תכונות הדלתון – מבוא

859 צפיות0 תגובות

דלתון – מרובע שיש לו 2 זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו.

כיתה ה – שיעור 32 – תכונות המעוין – מבוא

558 צפיות0 תגובות

מעוין – מקבילית שכל צלעותיה שוות.

כיתה ה – שיעור 33 – היקף הדלתון

209 צפיות0 תגובות

נמצא את היקפו של הדלתון על ידי חיבור אורך כל צלעותיו

כיתה ה – שיעור 34 – תכונות המעוין

221 צפיות0 תגובות

נפתור שאלות "נכון/לא נכון" על נושא תכונות המעוין.

כיתה ה – שיעור 35 – תכונות הטרפז – מבוא

492 צפיות0 תגובות

טרפז – מרובע שבו זוג אחד של צלעות מקבילות ו-2 הצלעות שאינן מקבילות נקראות שוקיים.

כיתה ה – שיעור 36 – שטח והיקף הטרפז – מבוא

316 צפיות0 תגובות

שטח הטרפז = מחצית מכפלת גובה הטרפז בסכום בסיסיו.

כיתה ה – שיעור 37 – צלעות וזוויות הטרפז

120 צפיות0 תגובות

זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות סכום 2 הזוויות ליד כל שוק שווה ל- 180 מעלות

כיתה ה – שיעור 38 – שטח והיקף טרפז

279 צפיות0 תגובות

שטח הטרפז = מחצית מכפלת גובה הטרפז בסכום בסיסיו. היקף הטרפז = סכום כל צלעותיו

כיתה ה – שיעור 39 – אלכסונים במרובעים – מבוא

1.34K צפיות0 תגובות

אלכסון של מרובע – קטע המחבר 2 קודקודים של המצולע, שאינם סמוכים זה לזה – שאינם על אותה צלע.

כיתה ה – שיעור 40 – שטח והיקף הדלתון – מבוא

357 צפיות0 תגובות

שטח הדלתון = מחצית מכפלת אורכי האלכסונים. היקף הדלתון = סכום כל צלעותיו

כיתה ה – שיעור 41 – תכונות הדלתון

785 צפיות0 תגובות

דלתון – מרובע שיש לו 2 זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו.

כיתה ה – שיעור 42 – שטח והיקף המעוין – מבוא

107 צפיות0 תגובות

את שטח המעוין ניתן לחשב בשתי דרכים: 1. שטח המעוין = מחצית מכפלת האלכסונים 2. שטח המעוין = מכפלת צלע המעוין בגובה היורד אליה. היקף המעוין = סכום הצלעות מהן הוא מורכב = ארבע פעמים אורך הצלע.

כיתה ה – שיעור 43 – שטח והיקף המעוין

100 צפיות0 תגובות

נחשב את שטח המעוין ע''י מכפלת אורך הצלע באורך הגובה אליה.

כיתה ה – שיעור 44 א – אלכסונים של מרובע 1

246 צפיות0 תגובות

אלכסון של מרובע – קטע המחבר 2 קודקודים של המצולע, שאינם סמוכים זה לזה – שאינם על אותה צלע.

כיתה ה – שיעור 44 ב – אלכסונים של מרובע 2

142 צפיות0 תגובות

לפתרון התרגיל נשתמש בתכונות האלכסונים של המרובעים.

כיתה ה – שיעור 45 – משפחת המקביליות

339 צפיות0 תגובות

א. המעוין הוא מקבילית עם צלעות שוות ב. הריבוע הוא מלבן עם צלעות שוות ג. המלבן הוא מקבילית עם זוויות ישרות

כיתה ה – שיעור 46 – טבלת השלמת אלכסונים במרובעים

706 צפיות2 תגובות

שרטוט המרובע שם המרובע האם האלכסונים חוצים זה את זה? האלכסונים שווים זה לזה? האלכסונים מאונכים זה לזה?

כיתה ה – שיעור 48 – צלעות וזוויות במרובעים 1

352 צפיות0 תגובות

נצבע צלעות שוות, צלעות מקבילות וזוויות ישרות במרובעים.

כיתה ה – שיעור 49 – צלעות וזוויות במרובעים 2

377 צפיות0 תגובות

נבחר את הזווית הגדולה ביותר במרובע, נסמן את המרובע שאינו מקבילית.

כיתה ה – שיעור 50 – מרובעים – שאלות נכון או לא נכון 1

682 צפיות0 תגובות

מבחר שאלות נכון או לא נכון בנושא מרובעים.

כיתה ה – שיעור 51 – מרובעים – שאלות נכון או לא נכון 2

3.15K צפיות0 תגובות

נשתמש בתכונות המרובעים כדי לענות על השאלות

עמוד 3 מתוך 41234