קטגוריה: מרובעים (יסודי)

* לסידור השיעורים לפי סדר עולה לחץ על כותרת
סידור: כותרת | תאריך | פופולריות | | תגובות | אקראי Sort Descending
הצג לפי:
עמוד 1 מתוך 41234

כיתה ה – גיאומטריה – שיעור 02 – מבחן גובה במקבילית ובמשולש

19.29K צפיות21 תגובות

נפתור את חלקו הראשון של מבחן מסכם את החומר שנלמד במשך כל השנה: גובה במקבילית ובמשולש ושטח מלבן.

כיתה ו – שיעור 07 – מפמ"ר תשס"ו – היקף ושטח מלבן וריבוע

11.50K צפיות12 תגובות

חישוב היקף ושטח מלבן וריבוע

כיתה ה – גיאומטריה – שיעור 03 – מבחן שטח והיקף ריבוע, מלבן, מקבילית

12.77K צפיות12 תגובות

נפתור חלק ב של מבחן מסכם בהנדסה בנושאים שטח והיקף ריבוע, מלבן, מקבילית.

כיתה ד – שיעור 15 – מבחן גיאומטריה – מיון משולשים לפי זוויות, צלעות

21.31K צפיות9 תגובות

מבחן מסכם לאמצע השנה בהנדסה

כיתה ה – גיאומטריה – שיעור 04 – מבחן מרובעים, גובה וזוויות במצולע

37.63K צפיות8 תגובות

נפתור מבחן סוף שנה - חלק א, בנושאים: מרובעים, גובה וזוויות במצולע.

כיתה ה – גיאומטריה – שיעור 06 – מבחן שטח והיקף ריבוע, מלבן ומקבילית

5.71K צפיות6 תגובות

נפתור חלק ג' של מבחן סוף שנה בהנדסה הכולל את הנושאים: שטח והיקף של ריבוע, מלבן ומקבילית.

כיתה ד – גיאומטריה – שיעור 05 – מקבילית

1.22K צפיות5 תגובות

נלמד על תכונות המקבילית.

כיתה ה – גיאומטריה – שיעור 05 – מבחן שטח והיקף מלבן, ריבוע וסוגי משולשים

14.20K צפיות5 תגובות

נפתור חלק ב של מבחן סוף שנה בהנדסה הכולל את הנושאים: שטח והיקף מלבן, ריבוע וסוגי משולשים.

כיתה ד – גיאומטריה – שיעור 06 – מקבילית, מעויין ומלבן

2.38K צפיות3 תגובות

נלמד על תכונות המקבילית, המעויין והמלבן.

כיתה ג – גיאומטריה – שיעור 02 – מבחן – מיון מרובעים

19.90K צפיות3 תגובות

מיון מרובעים לפי צורה, זוויות, תכונה וגודל הצלעות.

כיתה ג – גיאומטריה – שיעור 06 – מקבילית

3.31K צפיות2 תגובות

נלמד מהי מקבילית ומהם המאפיינים שלה.

כיתה ה – שיעור 46 – טבלת השלמת אלכסונים במרובעים

704 צפיות2 תגובות

שרטוט המרובע שם המרובע האם האלכסונים חוצים זה את זה? האלכסונים שווים זה לזה? האלכסונים מאונכים זה לזה?

כיתה ד – גיאומטריה – שיעור 04 – צלעות נגדיות וסמוכות במרובע

3.10K צפיות2 תגובות

נגדיר ונלמד לזהות צלעות נגדיות וסמוכות במרובע ונפתור תרגילים בנושא.

כיתה ה – שיעור 08 – גיאומטריה – מיצ"ב תשע"ד – שטח מלבן ומקבילית

834 צפיות2 תגובות

נשווה את נוסחת שטח המלבן הנתון לזה של המקבילית הנתונה ומתוכם נמצא את צלע המלבן

כיתה ד – גיאומטריה – שיעור 03 – צלעות מאונכות ומקבילות במרובע

12.94K צפיות2 תגובות

נלמד לזהות צלעות מקבילות ומאונכות במרובע, ונפתור תרגילים בנושא.

כיתה ד – שיעור 14 – מבחן בגיאומטריה – מיון משולשים לפי זוויות, מרובעים

12.70K צפיות1 תגובות

מיון מרובעים; מיון משולשים בהתאם לזויות; צלעות מקבילות במרובע; אלכסונים במצולע; מלבנים.

כיתה ד – שיעור 13 – מבחן גיאומטריה – גופים, קווי סימטריה, מרובעים

4.15K צפיות1 תגובות

מבחן סוף שנה - חלק ב'.

כיתה ג – גיאומטריה – שיעור 07 – מקבילית, מעויין ומלבן

3.60K צפיות1 תגובות

נלמד על תכונות המקבילית, המעויין והמלבן.

כיתה ו – שיעור 02 ב – שטח טבעת

1.14K צפיות1 תגובות

נפחית את שטח העיגול הקטן משטח העיגול הגדול ונמצא את שטח הטבעת. כמו כן נפחית את שטח העיגול משטח הריבוע ונמצא את השטח שנשאר בארבע הפינות.

כיתה ה – שיעור 21 א – שטח והיקף מלבן – מבוא

611 צפיות1 תגובות

שטח המלבן = אורך * רוחב היקף המלבן (ס''מ) – סכום אורכי כל צלעות המלבן או פעמיים רוחב המלבן + פעמיים אורכו.

כיתה ה – שיעור 17 – המקבילית

754 צפיות1 תגובות

כל שתי זוויות סמוכות במקבילית משלימות ל- 180 מעלות.

כיתה ה – שיעור 21 ב – שטח והיקף המקבילית – מבוא

707 צפיות1 תגובות

שטח המקבילית = צלע * הגובה לצלע היקף המקבילית = (צלע א + צלע ב) *2

כיתה ה – שיעור 26 ג – שטח והיקף מלבן ומשולש

345 צפיות1 תגובות

נמצא היקף מלבן שבו יש משולש ישר זווית ושווה שוקיים

כיתה ג – גיאומטריה – שיעור 04 – מבחן – מרובעים וקוביה

1.49K צפיות1 תגובות

חלקי הקובייה, תכונות הריבוע, זוויות ואלכסונים במרובעים, אורך קטע לפי יחידת מידה נתונה.

כיתה ה – שיעור 14 – צלעות סמוכות ונגדיות במרובע – מבוא

3.47K צפיות1 תגובות

צלעות סמוכות במרובע – צלעות בעלות קודקוד משותף. צלעות נגדיות במרובע – צלעות שאין להן קודקוד משותף

כיתה ה – שיעור 22 א – היקף ושטח צורות מורכבות 1

1.91K צפיות0 תגובות

נמצא שטח והיקף צורות מורכבות על ידי חלוקתן למלבנים

כיתה ה – שיעור 01 – גיאומטריה – מיצ"ב תשע"ה – ריבוע

264 צפיות0 תגובות

יש לזכור שהמרובע שבו הצלעות שוות הוא ריבוע ומעויין

כיתה ה – שיעור 26 א – שטח מלבן ומשולש 1

349 צפיות0 תגובות

נפתור בעיה שבה יש לחשב שטחו של השטח שאינו מכוסה על ידי 2 משולשים שנמצאים בתוך מלבן

עמוד 1 מתוך 41234