קטגוריה: כיתה ח

* לסידור השיעורים לפי סדר עולה לחץ על כותרת
סידור: כותרת | תאריך | פופולריות | | תגובות | אקראי Sort Descending
הצג לפי:
עמוד 1 מתוך 1212345...10...לסוף »

כיתה ח – שיעור 10 ג – קנה מידה – תרגילים 2

7.48K צפיות38 תגובות

נלמד כיצד לחשב את מידותיו של חפץ במציאות כאשר נתונים לנו מידותיו בקנה מידה כלשהו. וההיפך, נלמד למצוא את קנה המידה של חפץ שמידותיו במציאות נתונות.

כיתה ח – שיעור 01 – משמעות היחס – הקדמה

4.73K צפיות38 תגובות

נלמד שכתיבת היחס במילים היא מימין לשמאל. למשל: היחס בין מספר הבנים בכיתה למספר הבנות בכיתה הוא 2:3 כמו כן נלמד שכתיבת היחס במספרים היא משמאל לימין – למשל: היחס בין מספר הבנים בכיתה (2) למספר הבנות בכיתה (3) הוא 2:3 ובאופן כללי אפשר לרשום את היחס בין a ל – ,b כ- a:b בצורת שבר a/b

כיתה ח – שיעור 26 ב – התאמה גרף לפונקציה קווית

18.32K צפיות32 תגובות

נבדוק כיצד להתאים גרף של פונקציה קווית למשוואה נתונה

כיתה ח – שיעור 08 – פרופורציה

13.87K צפיות29 תגובות

נלמד על צמצום והרחבה של יחס

כיתה ח – שיעור 18 ב – מערכת משוואות – שיטת ההצבה

6.53K צפיות26 תגובות

זוג סדור של מספרים – סידור הפתרונות של מערכת המשוואות בצורת זוג (x:y) פתרון המערכת בשתי דרכים: • שיטת ההצבה – מציבים את ערכו של אחד הנעלמים ממשוואה אחת במשוואה השנייה. •

כיתה ח – שיעור 26 ד – שרטוט גרף של פונקציה קווית

3.10K צפיות22 תגובות

את הגרף נשרטט ע''י 2 נקודות שמקיימות את משוואת הישר

כיתה ח – שיעור 28 ב – חיוביות ושליליות של פונקציה

3.11K צפיות22 תגובות

נלמד על מציאת נקודת האפס של פונקציה ועל תחום החיוביות והשליליות של הפונקציה

כיתה ח – שיעור 03 – יחס הפוך

3.38K צפיות21 תגובות

נלמד שבין שני גדלים נתונים מתקיים יחס הפוך אם כאשר גודל אחד גדל/קטן פי מספר מסוים, הגודל השני קטן/גדל פי אותו המספר.

כיתה ח – שיעור 51 – ערך מוחלט – הקדמה

3.69K צפיות16 תגובות

משמעות הערך המוחלט של מספר כמרחק (על ציר המספרים) של המספר מנקודת האפס. סימון ערך מוחלט. הגדרת מספרים נגדיים. סכום מספרים נגדיים. קביעת היחס המתאים (גדול, קטן או שווה) בין מספר (חיובי/שלילי) לבין ערך מוחלט בעזרת ציר המספרים.

כיתה ח – שיעור 35 א – שאלות מילוליות – תנועה ומהירות 1

11.63K צפיות15 תגובות

נפתור שאלות מילוליות בנושא תנועה.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 06 ד – דמיון משולשים 1

5.45K צפיות14 תגובות

תרגילים בנושא: משולשים דומים

כיתה ח – שיעור 28 ז – התאמת שתי פונקציות קוויות לגרף

1.32K צפיות12 תגובות

נמצא את נקודת החיתוך של שתי פונקציות קוויות, ואת נקודות חיתוך הפונקציות עם הצירים.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 04 א' – משולשים דומים 1

1.57K צפיות12 תגובות

נפתור תרגילים של משולשים חופפים ומשולשים דומים.

כיתה ח – שיעור 05 – יחסים – שאלות מילוליות

2.84K צפיות11 תגובות

שאלות מילוליות בנושא היחס

כיתה ח – שיעור 19 ב – פתרון מערכת משוואות בדרך גרפית

2.44K צפיות11 תגובות

זוג סדור של מספרים – סידור הפתרונות של מערכת המשוואות בצורת זוג (x:y) פתרון המערכת בשתי דרכים: • שיטת ההצבה – מציבים את ערכו של אחד הנעלמים ממשוואה אחת במשוואה השנייה. • שיטת השוואת המקדמים – מביאים את המקדמים של אחד הנעלמים בשתי המשוואות, למקדמים זהים אך עם סימנים מנוגדים ואז מחברים את 2 המשוואות.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 08 – משפט פיתגורס

4.45K צפיות10 תגובות

נפתור תרגילים שמצריכים שימוש במשפט פיתגורס ונראה ונסביר את דרך הפיתרון

כיתה ח – שיעור 34 – יחס – שאלות מילוליות – גיל

1.02K צפיות10 תגובות

נלמד לפתור שאלות מילוליות בנושא יחס

כיתה ח – שיעור 35 ג – שאלות מילוליות – תנועה ומהירות 3

835 צפיות10 תגובות

נפתור שאלה מילולית בנושא תנועה ומהירות כאשר 2 כלי הרכב יוצאים מאותה נקודה לאותו כיוון.

כיתה ח – שיעור 14 א – משוואות עם מכנה מספרי

6.44K צפיות10 תגובות

נפתור תרגילים בנושא: משוואות עם מכנה מספרי

כיתה ח – שיעור 28 א – שיפוע הישר – תרגילים

4.45K צפיות9 תגובות

תרגילים בנושא: מציאת שיפוע הישר

כיתה ח – שיעור 17 – משוואות מיוחדות

3.82K צפיות9 תגובות

נפתור משוואות שיש להן פתרונות מיוחדים: למשוואה שפתרונה 0 = k אין פתרון למשוואה שפתרונה 0 = 0 יש אינסוף פתרונות – כל ערך של x

כיתה ח – שיעור 09 א – יחס – שאלות מילוליות

1.83K צפיות9 תגובות

נפתור שאלות מילוליות בנושא יחס

כיתה ח – שיעור 38 א – אי שיוויונות 1

359 צפיות8 תגובות

נלמד לפתור תרגילים של אי שיוויונות.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 04 ב' – משולשים חופפים ודומים 2

1.99K צפיות8 תגובות

נפתור שאלות ממבחני מפמ''ר ישנים בנושא משולשים חופפים ודומים.

כיתה ח – שיעור 40 ב – אי שיוויונות – תרגילים 1

2.15K צפיות8 תגובות

נפתור תרגילים בנושא אי שיוויונים ממבחני מיצ''ב ישנים.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 11 א – גובה ותיכון במשולש

4.06K צפיות8 תגובות

נלמד שגובה הוא קטע היוצא מקודקוד המשולש ומאונך לצלע שמולו. כמו כן נלמד על תיכון שהוא הקטע המחבר את קודקוד המשולש עם אמצע הצלע שמולו.

כיתה ח – שיעור 31 ב' – אחוזים – שאלות מילוליות 1

5.33K צפיות8 תגובות

נלמד כיצד לפתור שאלות מילוליות בנושא אחוזים.

כיתה ח – שיעור 52 – ערך מוחלט – תרגילים

3.45K צפיות7 תגובות

אוסף תרגילים בנושא ערך מוחלט, מציאת מספר שערכו המוחלט מקיים תנאי (שווה ל-, גדול או קטן מ-). תרגילי חשבון (ארבע הפעולות) עם ערכים מוחלטים. מציאת מספר נגדי למספר נתון (כולל מספרים רציונאליים ועשרוניים).

עמוד 1 מתוך 1212345...10...לסוף »