קטגוריה: כיתה ה – שיעורים בגיאומטריה

* לסידור השיעורים לפי סדר עולה לחץ על כותרת
סידור: כותרת | תאריך | פופולריות | | תגובות | אקראי Sort Ascending
הצג לפי:
עמוד 2 מתוך 41234

כיתה ה – שיעור 17 – המקבילית

459 צפיות1 תגובות

כל שתי זוויות סמוכות במקבילית משלימות ל- 180 מעלות.

כיתה ה – שיעור 18 – מקביליות מיוחדות

498 צפיות0 תגובות

מקבילית - מרובע שכל זוג צלעות נגדיות שלו מקבילות זו לזו ושוות זו לזו. • מלבן - מקבילית בעלת זוויות ישרות ואלכסונים שווים. • מעוין - מקבילית בעלת שתי צלעות סמוכות שוות ואלכסונים מאונכים. • ריבוע - מקבילית בעלת אלכסונים מאונכים ושווים.

כיתה ה – שיעור 19 – תכונות המלבן – מבוא

415 צפיות0 תגובות

מלבן - מרובע שבו כל הזוויות ישרות. מלבן הוא מקבילית שבה כל זווית שווה ל-90 מעלות.

כיתה ה – שיעור 20 א – תכונות הריבוע – מבוא

328 צפיות0 תגובות

ריבוע - מרובע שבו כל זוויותיו ישרות וכל צלעותיו שוות. ריבוע הוא מלבן שווה צלעות.

כיתה ה – שיעור 20 ב – שטח והיקף הריבוע – מבוא

304 צפיות0 תגובות

לחישוב שטח הריבוע: • נחלק את הריבוע לריבועים שאורכי צלעותיהם 1 ס''מ • מתקבלים 4 ריבועים, כלומר שטח הריבוע הוא 4 יחידות שטח.

כיתה ה – שיעור 20 ג – תכונות הריבוע

221 צפיות0 תגובות

נבחן את תכונות הריבוע שהן: מרובע שכל זוויותיו שוות כל אחת ל- 90 מעלות וכל צלעותיו שוות.

כיתה ה – שיעור 20 ד – תכונות המלבן

199 צפיות0 תגובות

גם הריבוע הוא מלבן שכל צלעותיו שוות. נזהה צלעות סמוכות ונגדיות.

כיתה ה – שיעור 21 א – שטח והיקף מלבן – מבוא

220 צפיות1 תגובות

שטח המלבן = אורך * רוחב היקף המלבן (ס''מ) – סכום אורכי כל צלעות המלבן או פעמיים רוחב המלבן + פעמיים אורכו.

כיתה ה – שיעור 21 ב – שטח והיקף המקבילית – מבוא

408 צפיות1 תגובות

שטח המקבילית = צלע * הגובה לצלע היקף המקבילית = (צלע א + צלע ב) *2

כיתה ה – שיעור 22 א – היקף ושטח צורות מורכבות 1

922 צפיות0 תגובות

נמצא שטח והיקף צורות מורכבות על ידי חלוקתן למלבנים

כיתה ה – שיעור 22 ב – היקף ושטח צורות מורכבות 2

235 צפיות0 תגובות

נמצא שטח והיקף צורות מורכבות על ידי חלוקתן למלבנים

כיתה ה – שיעור 23 א – היקף מלבן

159 צפיות0 תגובות

היקף מלבן שווה לפעמיים סכום אורכו ורוחבו

כיתה ה – שיעור 23 ב – היקף מלבן 2

94 צפיות0 תגובות

היקף מלבן שווה לפעמיים סכום אורכו ורוחבו

כיתה ה – שיעור 24 – שטח מלבן 1

112 צפיות0 תגובות

שטח מלבן שווה לאורך כפול רוחב

כיתה ה – שיעור 25 – שטח מלבן 2

59 צפיות0 תגובות

שטח מלבן שווה לאורך כפול רוחב

כיתה ה – שיעור 26 א – שטח מלבן ומשולש 1

166 צפיות0 תגובות

נפתור בעיה שבה יש לחשב שטחו של השטח שאינו מכוסה על ידי 2 משולשים שנמצאים בתוך מלבן

כיתה ה – שיעור 26 ב – שטח מלבן ומשולש 2

718 צפיות0 תגובות

נמצא שטח משולש שנמצא בתוך מלבן ונחשב את שטח המלבן. נחלק את שטח המלבן לשטח המשולש ונמצא את מספר המשולשים שהמלבן מכיל.

כיתה ה – שיעור 26 ג – שטח והיקף מלבן ומשולש

224 צפיות1 תגובות

נמצא היקף מלבן שבו יש משולש ישר זווית ושווה שוקיים

כיתה ה – שיעור 26 ד – שטח משולש חסום במלבן

423 צפיות0 תגובות

נמצא שטח משולש חסום במלבן כאשר אורך המלבן הוא גם בסיס המשולש ורוחב המלבן משמש גם לגובה המשולש.

כיתה ה – שיעור 27 – שטח ריבוע ומלבן

111 צפיות0 תגובות

נמצא את צלעו של הריבוע שנמצא בתוך מלבן ששטחו ורוחבו נתונים.

כיתה ה – שיעור 28 א – ריבועים

85 צפיות0 תגובות

נתונים שרטוטים עם משולשים וריבועים בגדלים שונים. יש למצוא את הריבועים השונים המסתתרים בשרטוט.

כיתה ה – שיעור 28 ב – היקף ריבוע

57 צפיות0 תגובות

נמצא את צלעו של ריבוע החסום בתוך מקבילית.

כיתה ה – שיעור 29 – שטח המקבילית

193 צפיות0 תגובות

שטח מקבילית שווה לבסיס כפול גובה

כיתה ה – שיעור 30 – שטח והיקף מקבילית

275 צפיות0 תגובות

נתון שטח, היקף ואורך צלע של מקבילית. נמצא את גובהה ואת רוחבה.

כיתה ה – שיעור 31 – תכונות הדלתון – מבוא

386 צפיות0 תגובות

דלתון – מרובע שיש לו 2 זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו.

כיתה ה – שיעור 32 – תכונות המעוין – מבוא

237 צפיות0 תגובות

מעוין – מקבילית שכל צלעותיה שוות.

כיתה ה – שיעור 33 – היקף הדלתון

130 צפיות0 תגובות

נמצא את היקפו של הדלתון על ידי חיבור אורך כל צלעותיו

כיתה ה – שיעור 34 – תכונות המעוין

140 צפיות0 תגובות

נפתור שאלות "נכון/לא נכון" על נושא תכונות המעוין.

עמוד 2 מתוך 41234