קטגוריה: כיתה ה – שיעורים בגיאומטריה

* לסידור השיעורים לפי סדר עולה לחץ על כותרת
סידור: כותרת | תאריך | פופולריות | | תגובות | אקראי Sort Descending
הצג לפי:
עמוד 1 מתוך 41234

כיתה ה – שיעור 13 א – שטח משולש

3.83K צפיות5 תגובות

שטח משולש – מחצית מכפלת אורך הגובה באורך הצלע שאליה הוא מאונך.

כיתה ה – שיעור 12 ב – גובה במשולש

2.88K צפיות1 תגובות

הגובה במשולש – קטע שיוצא מאחד הקודקודים ומאונך לצלע שמולו או להמשכה.

כיתה ה – שיעור 61 – נפח קובייה – תרגילים

1.78K צפיות1 תגובות

חישוב שטח הפנים ונפח קובייה.

כיתה ה – שיעור 14 – צלעות סמוכות ונגדיות במרובע – מבוא

1.56K צפיות0 תגובות

צלעות סמוכות במרובע – צלעות בעלות קודקוד משותף. צלעות נגדיות במרובע – צלעות שאין להן קודקוד משותף

כיתה ה – שיעור 51 – מרובעים – שאלות נכון או לא נכון 2

1.45K צפיות0 תגובות

נשתמש בתכונות המרובעים כדי לענות על השאלות

כיתה ה – שיעור 06 א – קטעים מקבילים, מאונכים, נחתכים 1

1.35K צפיות0 תגובות

קטע – חלק מישר המוגבל ע''י 2 נקודות. קטעים שווים – קטעים השווים באורכם. קטעים מקבילים - קטעים שהמרחק ביניהם קבוע. קטעים מאונכים – קטעים שיוצרים ביניהם זווית ישרה.

כיתה ה – שיעור 22 א – היקף ושטח צורות מורכבות 1

1.10K צפיות0 תגובות

נמצא שטח והיקף צורות מורכבות על ידי חלוקתן למלבנים

כיתה ה – שיעור 01 – מיון זוויות – מבוא

1.03K צפיות0 תגובות

נלמד להבדיל בין זווית שטוחה, ישרה, חדה וקהה

כיתה ה – שיעור 16 א – תכונות המקבילית – מבוא

957 צפיות0 תגובות

מקבילית - מרובע שכל זוג צלעות נגדיות שלו מקבילות זו לזו ושוות זו לזו.

כיתה ה – שיעור 62 – נפח תיבה וקובייה – תרגילים

944 צפיות0 תגובות

נתרגל את חלקי התיבה והקובייה.

כיתה ה – שיעור 59 – שטח הפנים ונפח תיבה – תרגילים

894 צפיות0 תגובות

נחשב את הנפח ושטח הפנים של התיבה.

כיתה ה – שיעור 08 ו – מיון משולשים לפי זוויות

845 צפיות0 תגובות

נתבקש לזהות משולש חד זווית וישר זווית.

כיתה ה – שיעור 26 ב – שטח מלבן ומשולש 2

793 צפיות0 תגובות

נמצא שטח משולש שנמצא בתוך מלבן ונחשב את שטח המלבן. נחלק את שטח המלבן לשטח המשולש ונמצא את מספר המשולשים שהמלבן מכיל.

כיתה ה – שיעור 08 א – מיון משולשים לפי צלעות – מבוא

722 צפיות0 תגובות

נמיין את המשולשים לפי הצלעות שלהם. 1. משולש שווה שוקיים - משולש ששתיים מצלעותיו שוות. 2. משולש שווה צלעות - משולש שכל צלעותיו שוות. 3. משולש שונה צלעות - משולש שכל צלעותיו שונות.

כיתה ה – שיעור 39 – אלכסונים במרובעים – מבוא

667 צפיות0 תגובות

אלכסון של מרובע – קטע המחבר 2 קודקודים של המצולע, שאינם סמוכים זה לזה – שאינם על אותה צלע.

כיתה ה – שיעור 09 ב – מדידת שטחים

614 צפיות0 תגובות

נלמד לשרטט צורה ששטחה שווה לשטח הצורה הנתונה

כיתה ה – שיעור 15 – זוויות סמוכות ונגדיות במרובע – מבוא

578 צפיות0 תגובות

זוויות סמוכות במרובע – זוויות בעלות שוק משותפת. זוויות נגדיות במרובע – זוויות שאין להן שוק משותפת.

כיתה ה – שיעור 52 – מצולעים – שאלות נכון או לא נכון

560 צפיות0 תגובות

נשתמש בתכונות המצולעים שלמדנו כדי לענות על השאלות.

כיתה ה – שיעור 18 – מקביליות מיוחדות

557 צפיות0 תגובות

מקבילית - מרובע שכל זוג צלעות נגדיות שלו מקבילות זו לזו ושוות זו לזו. • מלבן - מקבילית בעלת זוויות ישרות ואלכסונים שווים. • מעוין - מקבילית בעלת שתי צלעות סמוכות שוות ואלכסונים מאונכים. • ריבוע - מקבילית בעלת אלכסונים מאונכים ושווים.

כיתה ה – שיעור 16 ב – תכונות המקבילית

545 צפיות0 תגובות

נפתור תרגילים בנושא תכונות המקבילית

כיתה ה – שיעור 03 א – מדידה ואומדן של זוויות – מבוא

528 צפיות0 תגובות

זווית שלמה - זווית בת 360 מעלות. זווית שטוחה – זווית בת 180 מעלות. זווית ישרה – זווית בת 90 מעלות

כיתה ה – שיעור 11 – משולשים

526 צפיות1 תגובות

משולש קהה זווית, משולש ישר זווית ושווה שוקיים.

כיתה ה – שיעור 19 – תכונות המלבן – מבוא

521 צפיות0 תגובות

מלבן - מרובע שבו כל הזוויות ישרות. מלבן הוא מקבילית שבה כל זווית שווה ל-90 מעלות.

כיתה ה – שיעור 07 – מצולעים – מבוא

515 צפיות1 תגובות

מצולע – קו שבור סגור. צלעות המצולע - כל הקטעים שמרכיבים את המצולע ושאינם נמצאים על אותו ישר. קודקוד - כל נקודה בה נפגשות שתי צלעות. כל שתי צלעות שנפגשות בקודקוד יוצרות זווית.

כיתה ה – שיעור 17 – המקבילית

510 צפיות1 תגובות

כל שתי זוויות סמוכות במקבילית משלימות ל- 180 מעלות.

כיתה ה – שיעור 09 א – מדידת שטחים – מבוא

495 צפיות0 תגובות

נלמד מהי יחידת שטח ונשרטט צורות בעלות מספר נתון של יחידות שטח.

כיתה ה – שיעור 12 א – גבהים במשולשים – מבוא

461 צפיות0 תגובות

גובה במשולש – קטע שיוצא מאחד הקודקודים ומאונך לצלע שמולו או להמשכה. נתאים לכל משולש 3 גבהים.

כיתה ה – שיעור 41 – תכונות הדלתון

446 צפיות0 תגובות

דלתון – מרובע שיש לו 2 זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו.

עמוד 1 מתוך 41234