קטגוריה: כיתה ה – שיעורים בגיאומטריה

* לסידור השיעורים לפי סדר עולה לחץ על כותרת
סידור: כותרת | תאריך | פופולריות | | תגובות | אקראי Sort Descending
הצג לפי:
עמוד 1 מתוך 41234

כיתה ה – שיעור 13 א – שטח משולש

4.87K צפיות5 תגובות

שטח משולש – מחצית מכפלת אורך הגובה באורך הצלע שאליה הוא מאונך.

כיתה ה – שיעור 12 ב – גובה במשולש

4.44K צפיות2 תגובות

הגובה במשולש – קטע שיוצא מאחד הקודקודים ומאונך לצלע שמולו או להמשכה.

כיתה ה – שיעור 07 – מצולעים – מבוא

790 צפיות2 תגובות

מצולע – קו שבור סגור. צלעות המצולע - כל הקטעים שמרכיבים את המצולע ושאינם נמצאים על אותו ישר. קודקוד - כל נקודה בה נפגשות שתי צלעות. כל שתי צלעות שנפגשות בקודקוד יוצרות זווית.

כיתה ה – שיעור 46 – טבלת השלמת אלכסונים במרובעים

529 צפיות2 תגובות

שרטוט המרובע שם המרובע האם האלכסונים חוצים זה את זה? האלכסונים שווים זה לזה? האלכסונים מאונכים זה לזה?

כיתה ה – שיעור 17 – המקבילית

675 צפיות1 תגובות

כל שתי זוויות סמוכות במקבילית משלימות ל- 180 מעלות.

כיתה ה – שיעור 26 ג – שטח והיקף מלבן ומשולש

323 צפיות1 תגובות

נמצא היקף מלבן שבו יש משולש ישר זווית ושווה שוקיים

כיתה ה – שיעור 11 – משולשים

781 צפיות1 תגובות

משולש קהה זווית, משולש ישר זווית ושווה שוקיים.

כיתה ה – שיעור 02 – כיצד רושמים זוויות – מבוא

634 צפיות1 תגובות

רושמים זווית בעזרת 3 אותיות לטיניות גדולות: האות האמצעית מציינת את קודקוד הזווית, 2 האותיות האחרות מציינות את שוקי הזווית.

כיתה ה – שיעור 04 ב – סידור זוויות לפי גודל 2

261 צפיות1 תגובות

נשווה זווית קהה, וחדה לזווית ישרה.

כיתה ה – שיעור 61 – נפח קובייה – תרגילים

2.57K צפיות1 תגובות

חישוב שטח הפנים ונפח קובייה.

כיתה ה – שיעור 14 – צלעות סמוכות ונגדיות במרובע – מבוא

2.96K צפיות1 תגובות

צלעות סמוכות במרובע – צלעות בעלות קודקוד משותף. צלעות נגדיות במרובע – צלעות שאין להן קודקוד משותף

כיתה ה – שיעור 21 א – שטח והיקף מלבן – מבוא

523 צפיות1 תגובות

שטח המלבן = אורך * רוחב היקף המלבן (ס''מ) – סכום אורכי כל צלעות המלבן או פעמיים רוחב המלבן + פעמיים אורכו.

כיתה ה – שיעור 21 ב – שטח והיקף המקבילית – מבוא

651 צפיות1 תגובות

שטח המקבילית = צלע * הגובה לצלע היקף המקבילית = (צלע א + צלע ב) *2

כיתה ה – שיעור 08 ב – מיון משולשים לפי זוויות – מבוא

275 צפיות0 תגובות

1. משולש חד זווית – משולש שכל זוויותיו קטנות מ - 90 מעלות. 2. משולש ישר זווית – משולש שבו אחת הזוויות היא בת 90 מעלות. 3. משולש קהה זווית – משולש שבו אחת הזוויות גדולה מ - 90 מעלות.

כיתה ה – שיעור 31 – תכונות הדלתון – מבוא

582 צפיות0 תגובות

דלתון – מרובע שיש לו 2 זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו.

כיתה ה – שיעור 13 ב – היקף משולש – תרגילים

128 צפיות0 תגובות

נענה על שאלות בנושא היקף משולש

כיתה ה – שיעור 27 – שטח ריבוע ומלבן

212 צפיות0 תגובות

נמצא את צלעו של הריבוע שנמצא בתוך מלבן ששטחו ורוחבו נתונים.

כיתה ה – שיעור 34 – תכונות המעוין

202 צפיות0 תגובות

נפתור שאלות "נכון/לא נכון" על נושא תכונות המעוין.

כיתה ה – שיעור 43 – שטח והיקף המעוין

88 צפיות0 תגובות

נחשב את שטח המעוין ע''י מכפלת אורך הצלע באורך הגובה אליה.

כיתה ה – שיעור 04 א – סידור זוויות לפי גודל 1

542 צפיות0 תגובות

זווית בת 80 מעלות גדולה מזווית בת 50 מעלות וכדומה.

כיתה ה – שיעור 22 א – היקף ושטח צורות מורכבות 1

1.81K צפיות0 תגובות

נמצא שטח והיקף צורות מורכבות על ידי חלוקתן למלבנים

כיתה ה – שיעור 50 – מרובעים – שאלות נכון או לא נכון 1

526 צפיות0 תגובות

מבחר שאלות נכון או לא נכון בנושא מרובעים.

כיתה ה – שיעור 08 ג – מיון משולשים 1

221 צפיות0 תגובות

נפתור שאלות השלמה ושאלות נכון או לא נכון

כיתה ה – שיעור 32 – תכונות המעוין – מבוא

458 צפיות0 תגובות

מעוין – מקבילית שכל צלעותיה שוות.

כיתה ה – שיעור 23 ג – היקף מלבן 3

48 צפיות0 תגובות

היקף מלבן = פעמיים סכום אורכו ורוחבו

כיתה ה – שיעור 26 ב – שטח מלבן ומשולש 2

1.20K צפיות0 תגובות

נמצא שטח משולש שנמצא בתוך מלבן ונחשב את שטח המלבן. נחלק את שטח המלבן לשטח המשולש ונמצא את מספר המשולשים שהמלבן מכיל.

כיתה ה – שיעור 16 ב – תכונות המקבילית

713 צפיות0 תגובות

נפתור תרגילים בנושא תכונות המקבילית

כיתה ה – שיעור 55 – תיבה וחלקיה – מבוא

121 צפיות0 תגובות

נלמד על חלקי התיבה: פאה, קודקוד ומקצוע.

עמוד 1 מתוך 41234