קטגוריה: משולשים

* לסידור השיעורים לפי סדר עולה לחץ על כותרת
סידור: כותרת | תאריך | פופולריות | | תגובות | אקראי Sort Descending
הצג לפי:
עמוד 1 מתוך 41234

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 06 ד – דמיון משולשים 1

7.06K צפיות14 תגובות

תרגילים בנושא: משולשים דומים

כיתה ז – גיאומטריה – שיעור 06 – שטח משולש ישר זווית

15.39K צפיות14 תגובות

נלמד על חישוב שטח של משולש ישר זווית - חצי מכפלת שני ניצביו. או מחצית שטחו של מלבן שאורכו ורוחבו שווים לשני ניצביו של המשולש. אלכסון המלבן שווה ליתר של משולש ישר זווית.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 04 א' – משולשים דומים 1

2.35K צפיות12 תגובות

נפתור תרגילים של משולשים חופפים ומשולשים דומים.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 08 – משפט פיתגורס

6.02K צפיות10 תגובות

נפתור תרגילים שמצריכים שימוש במשפט פיתגורס ונראה ונסביר את דרך הפיתרון

כיתה ז – גיאומטריה – שיעור 08 – זוויות במשולש 1

3.17K צפיות9 תגובות

נלמד לפתור תרגילים בנושא המשולש ונשתמש במשפט האומר שסכום הזוויות במשולש שווה ל-180 מעלות. כמו כן נלמד על כך שבמשולש שווה שוקיים שתי זוויות הבסיס שוות. כמו כן במשולש הזה תיכון לבסיס הוא גם גובה וגם חוצה את זווית הראש.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 04 ב' – משולשים חופפים ודומים 2

2.86K צפיות8 תגובות

נפתור שאלות ממבחני מפמ''ר ישנים בנושא משולשים חופפים ודומים.

כיתה ז – גיאומטריה – שיעור 11 – משולשים חופפים – הסבר

7.29K צפיות8 תגובות

נלמד על שלושת משפטי החפיפה של משולשים. 1. צלע, זווית, צלע. 2. זווית, צלע, זווית. 3. צלע, צלע, צלע.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 11 א – גובה ותיכון במשולש

6.66K צפיות8 תגובות

נלמד שגובה הוא קטע היוצא מקודקוד המשולש ומאונך לצלע שמולו. כמו כן נלמד על תיכון שהוא הקטע המחבר את קודקוד המשולש עם אמצע הצלע שמולו.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 07 א – דמיון משולשים 2

2.61K צפיות7 תגובות

נפתור תרגילים בנושא דמיון משולשים וחפיפת משולשים.

כיתה ט – שיעור 08 – מבחן – קטע אמצעים במשולש

3.25K צפיות5 תגובות

נלמד על קטע אמצעים במשולש שמקביל לבסיסו ושווה למחצית אורך צלע בסיס המשולש.

כיתה ט – שיעור 09 – תיכון וחוצה זווית במשולש ישר זווית

808 צפיות5 תגובות

נפתור בעיה עם משולש ישר זווית ונשתמש במשפט: תיכון ליתר במשולש ישר זווית שוה למחצית היתר.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 05 א – משולשים חופפים 3

2.40K צפיות4 תגובות

נמשיך בפתרונות לתרגילים בנושא: משולשים חופפים ודומים

כיתה ט – שיעור 02 א1 – משולשים חופפים

2.11K צפיות4 תגובות

נפתור שאלות בנושא משולשים חופפים כאשר נשתמש בכל התכונות שלהם.

כיתה ח – גאומטריה – שיעור 02 – משפט פיתגורס – מיצ"ב תשע"ב נוסח ב

913 צפיות4 תגובות

תרגילים בנושא: שטח ריבוע ומשולש.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 05 ב – משולשים חופפים

4.23K צפיות4 תגובות

נמשיך עם תרגילים בנושא דמיון וחפיפת משולשים

כיתה ט – שיעור 02 – גאומטריה – מפמ"ר תשע"ג – משולש ש"ש בטרפז

133 צפיות4 תגובות

משולש ש''ש הנוצר ע''י חוצה זווית בטרפז.

כיתה ז – גיאומטריה – שיעור 12 – חוצה זווית במשולש

2.23K צפיות4 תגובות

נלמד על חוצה זווית במשולש שהוא קטע היוצא מקודקוד המשולש וחוצה את הזווית של אותו קודקוד. וכן נלמד על כך ש- 3 חוצי הזוויות נפגשים בנקודה אחת.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 05 ד – מבחן על משולשים חופפים

7.68K צפיות3 תגובות

נפתור בעיה עם הנושא - משולשים חופפים

כיתה ז – שיעור 11 א – מפמ"ר גיאומטריה – שטח משולש

1.31K צפיות2 תגובות

נמצא את שטחו של משולש החסום בריבוע.

כיתה ז – שיעור 09 – מבחן מפמ"ר תשע"ב – מערכת הצירים – משולשים חופפים

914 צפיות2 תגובות

בניית משולשים חופפים במערכת הצירים.

כיתה ח – שיעור 02 – מיצ"ב תשע"ג – משולשים דומים

429 צפיות2 תגובות

נתונים 2 משולשים דומים, נמצא צלע של אחד מהם ואת היחס של שטחיהם

כיתה ט – שיעור 05 – מבחן חוצה זווית וגובה במשולש ש"ש

435 צפיות2 תגובות

נפתור שאלות בגיאומטריה על חוצה זווית, גובה במשולש ש''ש ונחשב את ההיקף וזוויותיו של מעוין

כיתה ט – שיעור 06 ב – קטע אמצעים במשולש

916 צפיות2 תגובות

נפתור תרגילים בנושא חוצה זווית שחוצה אותה לשני חלקים שווים. נלמד על תכונות המקבילית שבה האלכסונים חוצים זה את זה.

כיתה ז – שיעור 05 א – מפמ"ר גיאומטריה – דמיון משולשים

930 צפיות2 תגובות

נבדוק האם המשולשים הנתונים דומים, כלומר האם 3 הזוויות שלהם שוות בהתאמה והאם יש יחס שווה בין 3 זוגות הצלעות המתאימות.

כיתה ט – שיעור 02 ב – הוכחה שמרובע הוא מקבילית

1.83K צפיות2 תגובות

לפתרון התרגיל נשתמש במשפט: משולש שבו 2 השוקיים שוות הוא משולש ש''ש. במשולש ש''ש הגובה לבסיס הוא גם תיכון. אלכסוני המלבן שווים זה לזה. כל אחת מזוויות המלבן שווה ל-90 מעלות. מרובע שבו זוג צלעות מקבילות ושוות הוא מקבילית.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 09 א' – משולש ישר זווית 1

1.56K צפיות2 תגובות

נפתור תרגילים עם משולש ישר זווית ונסביר כיצד לשלב בו את משפט פיתגורס ומה הן תכונות המשולש.

כיתה ט – שיעור 16 – מבחן משולש ישר זווית וש"ש

1.22K צפיות2 תגובות

נפתור שאלה על משולש ישר זווית ונוכיח שהוא שווה שוקיים בהתאם לתכונותיו.

כיתה ז – גיאומטריה – שיעור 09 – זוויות במשולש 2

1.48K צפיות2 תגובות

נפתור תרגילים בנושא זוויות במשולש. נשתמש בתרגילים במשפטים בנושא זוויות קודקודיות וסמוכות.

עמוד 1 מתוך 41234