קטגוריה: משולשים חופפים

* לסידור השיעורים לפי סדר עולה לחץ על כותרת
סידור: כותרת | תאריך | פופולריות | | תגובות | אקראי Sort Descending
הצג לפי:

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 05 ב – משולשים חופפים

3.96K צפיות4 תגובות

נמשיך עם תרגילים בנושא דמיון וחפיפת משולשים

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 05 א – משולשים חופפים 3

2.13K צפיות4 תגובות

נמשיך בפתרונות לתרגילים בנושא: משולשים חופפים ודומים

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 04 ב' – משולשים חופפים ודומים 2

2.55K צפיות8 תגובות

נפתור שאלות ממבחני מפמ''ר ישנים בנושא משולשים חופפים ודומים.

כיתה ט – שיעור 02 א1 – משולשים חופפים

1.82K צפיות4 תגובות

נפתור שאלות בנושא משולשים חופפים כאשר נשתמש בכל התכונות שלהם.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 05 ד – מבחן על משולשים חופפים

6.73K צפיות3 תגובות

נפתור בעיה עם הנושא - משולשים חופפים

כיתה י 804 – גיאומטריה – שיעור 00 – משולשים חופפים

1.50K צפיות0 תגובות

קטע אמצעים במשולש - הוא קטע החוצה 2 צלעות במשולש. משפט: קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה. נשתמש במשפט חפיפה לפי: צ.צ.צ. וגם לפי משפט צ.ז.צ.

כיתה ז – גיאומטריה – שיעור 11 – משולשים חופפים – הסבר

6.72K צפיות8 תגובות

נלמד על שלושת משפטי החפיפה של משולשים. 1. צלע, זווית, צלע. 2. זווית, צלע, זווית. 3. צלע, צלע, צלע.

כיתה ח – גאומטריה – שיעור 04 – משולשים חופפים – מיצ"ב תשע"ב נוסח ב

522 צפיות0 תגובות

משולשים חופפים לפי משפט חפיפה ז.צ.ז

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 05 ג – מבחן טימס – משולשים חופפים

302 צפיות0 תגובות

במשולשים חופפים כל הצלעות והזוויות במשולש אחד שוות בהתאמה לאלה במשולש האחר.

כיתה ז – שיעור 05 – מבחן מפמ"ר תשע"ב – גאומטריה – מעגל ומלבן

310 צפיות0 תגובות

נפתור היקף מלבן שמשיק למעגל.

כיתה ז – שיעור 09 – מבחן מפמ"ר תשע"ב – מערכת הצירים – משולשים חופפים

808 צפיות2 תגובות

בניית משולשים חופפים במערכת הצירים.

כיתה ז – שיעור 09 – מפמ"ר גיאומטריה – זוויות במשולשים חופפים

628 צפיות0 תגובות

שאלות בנושא: זוויות במשולשים חופפים.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 17 א – פתרונות מיצ"ב תש"ע – שטח משולש ומלבן ומשולשים חופפים

454 צפיות0 תגובות

תרגילים בנושא: שטח משולש, מלבן ומשולשים חופפים

כיתה ז – שיעור 01 – מבחן מפמ"ר תש"ע – נקודות במערכת הצירים

188 צפיות0 תגובות

נענה על שאלות בנושאים הבאים: זיהוי נקודות במערכת הצירים, מציאת שטח משולש, תרגילים עם סדר פעולות חשבון, משולשים חופפים.

כיתה ח – שיעור 05 – מיצ"ב תשע"ה – משולשים חופפים

224 צפיות0 תגובות

במשולשים חופפים, מול זוויות שוות נמצא צלעות שוות

כיתה ט – שיעור 01 א' – מבחן משולשים חופפים, מקבילית

1.30K צפיות2 תגובות

נלמד לפתור שאלות של מבחני מפמ''ר ישנים. נפתור בעיות של משולשים חופפים, וכן מקבילית וחוצה זווית.

כיתה ט – שיעור 19 – מבחן משולשים חופפים

1.68K צפיות0 תגובות

נפתור שאלה על משולשים חופפים ונשתמש בכללים הבאים: 2 משולשים הם חופפים אם ניתן להניח משולש אחד על האחר באופן שיכסה אותו בדיוק. במשולשים חופפים שוות בהתאמה 3 הצלעות ו-3 הזוויות. במשולשים חופפים, מול צלעות שוות מונחות בהתאמה זוויות שוות ולהיפך. משפט חפיפה שלישי: אם 3 צלעות במשולש אחד, שוות בהתאמה ל – 3 צלעות במשולש אחר, אזי המשולשים חופפים – " צלע, צלע, צלע ".

כיתה ח – שיעור 17 ב – פתרונות תשע"א – משוואות, גרף פונקציה, משולשים חופפים

386 צפיות0 תגובות

נפתור משוואה עם נעלם אחד ועם שבר כאשר במכנה יש מספר שלם. כמו כן נלמד לפתור שאלה בנושא משולשים חופפים. ובנוסף נפתור גרף של פונקציה קווית.

כיתה ז – שיעור 11 ב – מפמ"ר גיאומטריה – משולשים חופפים

451 צפיות1 תגובות

שאלות בנושא: משולשים חופפים

כיתה ח – שיעור 07 ג – פתרונות תשע"א – משוואות, מילולית – יחס ןמשולשים חופפים

466 צפיות0 תגובות

נלמד לפתור משוואות עם נעלם אחד כולל הצבה. נפתור שאלה עם משולשים חופפים. וכמו כן נסביר כיצד לפתור שאלה מילולית בנושא יחס.

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 05 ו – מבחן על משולשים שווי צלעות וחופפים

485 צפיות0 תגובות

נלמד לפתור שאלות בנושא משולשים שווי צלעות ומשולשים חופפים.

כיתה ח – שיעור 02 – מיצ"ב תשע"ד – משולשים חופפים

322 צפיות0 תגובות

החפיפה כתובה לפי סדר הקודקודים

כיתה ח – גיאומטריה – שיעור 05 ה – מבחן על משולש ש"ש ומשולשים חופפים

1.03K צפיות0 תגובות

תרגילים בנושא: משולש ש''ש ומשולשים חופפים.