קטגוריה: פונקציית הקו הישר

* לסידור השיעורים לפי סדר עולה לחץ על כותרת
סידור: כותרת | תאריך | פופולריות | | תגובות | אקראי Sort Ascending
הצג לפי:
עמוד 2 מתוך 3123

כיתה ח – מפמ"ר תשע"ב – שיעור 10 א – גרף של קו ישר

617 צפיות0 תגובות

שאלה בנושא: גרף של קו ישר

כיתה ח – מפמ"ר תשע"ב – שיעור 10 ב – גרף של קו ישר

189 צפיות0 תגובות

שאלות בנושא: קוים מקבילים.

כיתה ח – מיצ"ב תשע"ב נוסח ב – שיעור 03 א – עלייה וירידה של פונקציה קווית

249 צפיות0 תגובות

תרגילים בנושא: עלייה וירידה של פונקציה קווית

כיתה ח – מיצ"ב תשע"ב נוסח ב – שיעור 03 ב – עלייה וירידה של פונקציה קווית

215 צפיות0 תגובות

תרגילים בנושא: עלייה וירידה של פונקציה קווית

כיתה ח – מיצ"ב תשע"ב נוסח ב – שיעור 05 א – נקודות במערכת הצירים

184 צפיות0 תגובות

שאלה בנושא: נקודות במערכת הצירים

כיתה ח – מיצ"ב תשע"ב נוסח ב – שיעור 05 ב – גרף פונקציה

162 צפיות0 תגובות

מציאת גרף פונקציה

כיתה יא 802 – שיעור 01 א – בגרות קיץ תשע"ג – חיתוך 2 פונקציות

555 צפיות0 תגובות

נשווה את 2 הפונקציות על מנת למצוא את נקודות החיתוך שלהן.

כיתה ז – שיעור 45 – עמרי – חיתוך פונקציה קוית עם הצירים

481 צפיות0 תגובות

נסביר כיצד למצוא את נקודות חיתוך הפונקציה את הצירים.

כיתה ז – שיעור 48 ב – הצגה גרפית של משולש במערכת הצירים

329 צפיות0 תגובות

נמצא את שיעורי הנקודות המייצגות את קודקודי המשולש ישר הזווית. למציאת שטחו נמצא את אורך אחד הניצבים ואת אורך גובהו לפי הנקודות של הקודקודים שלו.

כיתה ז – שיעור 46 – ייצוגים שונים לפונקציה 1

769 צפיות0 תגובות

ייצוג מילולי: תיאור מילולי של כלל ההתאמה. ייצוג אלגברי: ביטוי כלל ההתאמה באמצעות ביטוי אלגברי. ייצוג טבלאי: טבלה מספרית עם ציון הכינוי של הגדלים המתוארים בה. ייצוג גרפי: סימון כל הנקודות (x,y) שבהן ,y = f(x)

כיתה ז – שיעור 47 – ייצוגים שונים לפונקציה 2

282 צפיות0 תגובות

ייצוג מילולי: תיאור מילולי של כלל ההתאמה. ייצוג אלגברי: ביטוי כלל ההתאמה באמצעות ביטוי אלגברי. ייצוג טבלאי: טבלה מספרית עם ציון הכינוי של הגדלים המתוארים בה. ייצוג גרפי: סימון כל הנקודות (x,y) שבהן ,y = f(x)

כיתה ח – שיעור 25 א – קצב השתנות של פונקציה קווית – הקדמה

451 צפיות0 תגובות

פונקציה קווית – פונקציה שבה קצב ההשתנות קבוע, והגרף שלה הוא קו ישר. קצב השתנות קבוע – אם נציב ערכים שונים של X בהפרשים קבועים, גם ערכי Y יתקבלו בהפרשים קבועים. הייצוג האלגברי שלה הוא מהצורה y = mx+b

כיתה ח – שיעור 25 ב – 2 פונקציות קוויות עם שיפוע זהה – הקדמה

522 צפיות0 תגובות

שיפוע של פונקציה קווית – היחס בין ההשתנות של Y ובין ההשתנות של X בייצוג האלגברי של הפונקציה - השיפוע שלה הוא המקדם של X. הגרפים של 2 פונקציות קוויות שונות שלהן אותו שיפוע, הם מקבילים.

כיתה ח – שיעור 25 ג – עליה או ירידה של פונקציה קווית – הקדמה

307 צפיות0 תגובות

סימן השיפוע קשור לעלייה/לירידה של הפונקציה הקווית. אם המקדם של x (כלומר m) חיובי – הפונקציה עולה אם המקדם של x (כלומר m) שלילי – הפונקציה יורדת

כיתה ח – שיעור 25 ד – נקודת האפס של פונקציה קווית – הקדמה

7.29K צפיות0 תגובות

נקודת האפס של פונקציה - נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה – x, מציאת נקודת האפס - מציבים y = 0 במשוואת הישר y = mx + b

כיתה ח – שיעור 25 ה – תחום חיוביות או שליליות של פונקציה קווית – הקדמה

1.66K צפיות0 תגובות

תחום החיוביות של הפונקציה - מעל נקודת האפס, ערכי ה - y חיוביים – הפונקציה חיובית; כלומר y>0; תחום השליליות של הפונקציה - מתחת לנקודת האפס, ערכי ה - y שליליים – הפונקציה שלילית, כלומר y<0

כיתה ח – שיעור 26 א – פונקציה קווית – תרגיל

2.93K צפיות0 תגובות

טבלת ערכים חלקית של הפונקציה הנתונה קצב השתנות הפונקציה שרטוט את גרף הפונקציה

כיתה ח – שיעור 27 א – מציאת פונקציה קווית על פי גרף נתון

555 צפיות0 תגובות

הביטוי האלגברי: Y = mx+b מתאר פונקציה קווית. המקדם של X ( m ) מצביע על שיפוע גרף הפונקציה המייצג את קצב השינוי של Y ביחס ל- X הפרמטר (b ) הוא הנקודה שבה הפונקציה חותכת את ציר Y

כיתה ח – שיעור 27 ב – מציאת פונקציה קווית על פי נקודה ושיפוע

2.31K צפיות0 תגובות

נתונה הנקודה (2,0) ונתון השיפוע של הישר m = 1.5 נמצא את הפונקציה

כיתה ח – שיעור 27 ג – מציאת פונקציה קווית על פי 2 נקודות

946 צפיות2 תגובות

הביטוי האלגברי: Y = mx+b מתאר פונקציה קווית. הפרמטר (b ) הוא הנקודה שבה הפונקציה חותכת את ציר Y נוסחת שיפוע הישר העובר דרך הנקודות ( (x1 : y1( (x2 : y2: m = (y2-y1)/(x2-x1)

כיתה ח – שיעור 28 ג – תחום חיוביות ושליליות של פונקציה קווית

1.32K צפיות0 תגובות

נשתמש בשיעורי נקודת האפס של הפונקציה הקווית שמצאנו. תחום חיוביות הפונקציה הקווית נמצא מעל ציר X היכן שה-Y חיובי, החל מנקודת האפס ומתחת לגרף הפונקציה. תחום שליליות הפונקציה הקווית נמצא מתחת לציר X היכן שה-Y שלילי, החל מנקודת האפס ומעל לגרף הפונקציה

כיתה ח – שיעור 28 ה – נקודות חיתוך פונקציה קווית עם הצירים

1.03K צפיות0 תגובות

למציאת שיעורי נקודת חיתוך הפונקציה עם ציר X נציב בפונקציה Y = 0 למציאת שיעורי נקודת חיתוך הפונקציה עם ציר Y נציב בפונקציה X = 0

כיתה ח – שיעור 28 ו – פונקצית הישר העובר דרך 2 נקודות

246 צפיות0 תגובות

דרך 2 נקודות עובר קו ישר, נמצא את משוואת הישר. מנתוני שיעורי נקודה אחת נמצא את שיפוע הישר. מנתוני שיעורי הנקודה השנייה נמצא את היחס בין שיפוע הישר לבין נקודת חיתוך הישר עם ציר Y

כיתה ז – שיעור 54 – פונקציה קווית – תרגיל

1.18K צפיות0 תגובות

טבלת ערכים חלקית של הפונקציה הנתונה קצב השתנות הפונקציה שרטוט את גרף הפונקציה

כיתה ז – שיעור 43 ב – צורות שונות לסימון פונקציה

411 צפיות0 תגובות

בד''כ נהוג לסמן את המשתנה התלוי – Y גם באותיות אחרות כמו f, g, r וכדומה.

כיתה ח – שיעור 03 – מיצ"ב תשע"ג – גרף של פונקציה קווית

774 צפיות2 תגובות

נקבע אם שיפוע הישר חיובי, שלילי או אפס, לפי הזווית בין הישר וציר

כיתה ח – שיעור 11 א – מיצ"ב תשע"ג – שיפוע הישר 1

277 צפיות0 תגובות

נמצא את שיפוע הישר ואת משוואת הישר המקביל לו

כיתה ח – שיעור 11 ב – מיצ"ב תשע"ג – שיפוע הישר 2

216 צפיות0 תגובות

נמצא את שטח המשולש המורכב משני משולשים חופפים

עמוד 2 מתוך 3123