קטגוריה: פונקציית הקו הישר

* לסידור השיעורים לפי סדר עולה לחץ על כותרת
סידור: כותרת | תאריך | פופולריות | | תגובות | אקראי Sort Descending
הצג לפי:
עמוד 1 מתוך 3123

כיתה ח – שיעור 10 – פתרון מיצ"ב תשע"ד – גרף של פונקציה

180 צפיות0 תגובות

נתונות 2 נקודות ועל פיהן נמצא את משוואת הישר

כיתה ח – שיעור 13 – מיצ"ב תשע"ה – גרף של 2 פונקציות

159 צפיות0 תגובות

נמצא את נקודת חיתוך בגרף של 2 הפונקציות ואת היחס בין שתיהן

כיתה ז – שיעור 47 – ייצוגים שונים לפונקציה 2

282 צפיות0 תגובות

ייצוג מילולי: תיאור מילולי של כלל ההתאמה. ייצוג אלגברי: ביטוי כלל ההתאמה באמצעות ביטוי אלגברי. ייצוג טבלאי: טבלה מספרית עם ציון הכינוי של הגדלים המתוארים בה. ייצוג גרפי: סימון כל הנקודות (x,y) שבהן ,y = f(x)

כיתה ח – שיעור 28 ו – פונקצית הישר העובר דרך 2 נקודות

246 צפיות0 תגובות

דרך 2 נקודות עובר קו ישר, נמצא את משוואת הישר. מנתוני שיעורי נקודה אחת נמצא את שיפוע הישר. מנתוני שיעורי הנקודה השנייה נמצא את היחס בין שיפוע הישר לבין נקודת חיתוך הישר עם ציר Y

כיתה ז – שיעור 54 – פונקציה קווית – תרגיל

1.18K צפיות0 תגובות

טבלת ערכים חלקית של הפונקציה הנתונה קצב השתנות הפונקציה שרטוט את גרף הפונקציה

כיתה ח – מפמ"ר תשע"ב – שיעור 10 ב – גרף של קו ישר

189 צפיות0 תגובות

שאלות בנושא: קוים מקבילים.

כיתה ז – שיעור 43 א – פונקציה – הקדמה

8.73K צפיות18 תגובות

המילה פונקציה מבטאת קשר כלשהו בין שני המשתנים x ו- y.• הצלחה בלימודים היא פונקציה של הבנת חומר הלימוד. נהוג לסמן פונקציה באותיות קטנות באנגלית. למשל, f, g, h מסמנים: f(x) , g(x), h(x) ומשמעו: הערך של y המתקבל עבור הצבה של x.

כיתה ט – שיעור 19 – פונקציה קווית 2

1.40K צפיות1 תגובות

נלמד ליישם משוואה של ישר לבעיה מילולית.

כיתה ז – שיעור 48 ב – הצגה גרפית של משולש במערכת הצירים

329 צפיות0 תגובות

נמצא את שיעורי הנקודות המייצגות את קודקודי המשולש ישר הזווית. למציאת שטחו נמצא את אורך אחד הניצבים ואת אורך גובהו לפי הנקודות של הקודקודים שלו.

כיתה ח – שיעור 11 א – מיצ"ב תשע"ג – שיפוע הישר 1

277 צפיות0 תגובות

נמצא את שיפוע הישר ואת משוואת הישר המקביל לו

כיתה ח – שיעור 28 א – שיפוע הישר – תרגילים

5.43K צפיות9 תגובות

תרגילים בנושא: מציאת שיפוע הישר

כיתה ח – שיעור 25 ב – 2 פונקציות קוויות עם שיפוע זהה – הקדמה

522 צפיות0 תגובות

שיפוע של פונקציה קווית – היחס בין ההשתנות של Y ובין ההשתנות של X בייצוג האלגברי של הפונקציה - השיפוע שלה הוא המקדם של X. הגרפים של 2 פונקציות קוויות שונות שלהן אותו שיפוע, הם מקבילים.

כיתה ז – שיעור 48 א – הצגה גרפית של פונקציה ממעלה ראשונה

2.30K צפיות3 תגובות

רישום ערכי ה –x וערכי ה - y המתאימים של הפונקציה וסימונם כנקודות במערכת הצירים.

כיתה ט – שיעור 11 – מבחן – תחום חיובי של פונקציה קווית

460 צפיות1 תגובות

נפתור תחום בו פונקציה קווית יורדת וחיובית; ונשרטט את הגרף שלה.

כיתה ח – שיעור 12 – פתרון מיצ"ב תשע"ד – משוואת הישר

1.01K צפיות0 תגובות

נתונה נקודה ושיפוע הישר, נמצא נקודה המקיימת את משוואת הישר, כלומר נמצאת עליו

כיתה ח – שיעור 27 ב – מציאת פונקציה קווית על פי נקודה ושיפוע

2.31K צפיות0 תגובות

נתונה הנקודה (2,0) ונתון השיפוע של הישר m = 1.5 נמצא את הפונקציה

כיתה ח – מיצ"ב תשע"ב נוסח ב – שיעור 05 ב – גרף פונקציה

162 צפיות0 תגובות

מציאת גרף פונקציה

כיתה ט – שיעור 10 – מבחן – נקודת חיתוך של 2 ישרים

781 צפיות1 תגובות

נפתור שאלה בנושא פונקציה והגרף שלה: נמצא נקודות שנמצאות על גרף הפונקציה; נמצא את משוואת הישר לפי 2 נקודות נתונות; נחשב את שטח המשולש שנוצר מנקודות החיתוך של 2 הישרים עם ציר x ונקודת החיתוך שלהם.

כיתה ח – מפמ"ר תשע"ב – שיעור 10 א – גרף של קו ישר

617 צפיות0 תגובות

שאלה בנושא: גרף של קו ישר

כיתה ח – שיעור 27 א – מציאת פונקציה קווית על פי גרף נתון

555 צפיות0 תגובות

הביטוי האלגברי: Y = mx+b מתאר פונקציה קווית. המקדם של X ( m ) מצביע על שיפוע גרף הפונקציה המייצג את קצב השינוי של Y ביחס ל- X הפרמטר (b ) הוא הנקודה שבה הפונקציה חותכת את ציר Y

כיתה ז – שיעור 55 – נקודות חיתוך של 2 פונקציות

1.60K צפיות0 תגובות

נפתור שאלות בנושא נקודות החיתוך של 2 פונקציות - את שיעורי נקודת החיתוך של 2 פונקציות קוויות, נמצא על ידי השוואת 2 הפונקציות.

כיתה ח – שיעור 25 א – קצב השתנות של פונקציה קווית – הקדמה

451 צפיות0 תגובות

פונקציה קווית – פונקציה שבה קצב ההשתנות קבוע, והגרף שלה הוא קו ישר. קצב השתנות קבוע – אם נציב ערכים שונים של X בהפרשים קבועים, גם ערכי Y יתקבלו בהפרשים קבועים. הייצוג האלגברי שלה הוא מהצורה y = mx+b

כיתה ח – שיעור 27 ה – גרף ישר לפי נקודה ושיפוע 2

149 צפיות0 תגובות

כדי לשרטט ישר עלינו למצוא נקודה נוספת שנמצאת על הישר כיון שידוע שדרך 2 נקודות עובר קו ישר ולנו נתונה נקודה אחת עליו. לצורך מציאת הנקודה הנוספת: נעלה 1 יחידה על ציר Y משיעורי הנקודה הנתונה ונתקדם ימינה 9 יחידה על ציר X

כיתה ח – שיעור 11 – מיצ"ב תשע"ה – משוואת הישר במערכת הצירים

466 צפיות0 תגובות

נמצא את שיפוע הישר ואת נקודת חיתוך הישר עם ציר Y

כיתה ז – שיעור 53 – תחום חיוביות או שליליות של פונקציה קווית – הקדמה

1.30K צפיות3 תגובות

תחום החיוביות של הפונקציה - מעל נקודת האפס, ערכי ה - y חיוביים – הפונקציה חיובית; כלומר y>0; תחום השליליות של הפונקציה - מתחת לנקודת האפס, ערכי ה - y שליליים – הפונקציה שלילית, כלומר y<0

כיתה ח – שיעור 27 ו – גרף ישר לפי נקודה ושיפוע 3

189 צפיות0 תגובות

כדי לשרטט ישר עלינו למצוא נקודה נוספת שנמצאת על הישר כיון שידוע שדרך 2 נקודות עובר קו ישר. לצורך מציאת הנקודה הנוספת: נתון לנו שיפוע שלילי ולכן נרד יחידה אחת על ציר Y משיעורי הנקודה הנתונה ונתקדם ימינה 4 יחידות על ציר X

כיתה ח – שיעור 26 ג – גרף של ישרים מקבילים לצירים

2.51K צפיות1 תגובות

תרגילים בנושא: גרף של ישרים מקבילים לצירים

כיתה ח – שיעור 26 ד – שרטוט גרף של פונקציה קווית

4.01K צפיות22 תגובות

את הגרף נשרטט ע''י 2 נקודות שמקיימות את משוואת הישר

עמוד 1 מתוך 3123