קטגוריה: פונקציית הקו הישר

* לסידור השיעורים לפי סדר עולה לחץ על כותרת
סידור: כותרת | תאריך | פופולריות | | תגובות | אקראי Sort Descending
הצג לפי:
עמוד 1 מתוך 3123

כיתה ח – שיעור 26 ב – התאמה גרף לפונקציה קווית

20.54K צפיות33 תגובות

נבדוק כיצד להתאים גרף של פונקציה קווית למשוואה נתונה

כיתה ח – שיעור 26 ד – שרטוט גרף של פונקציה קווית

4.05K צפיות22 תגובות

את הגרף נשרטט ע''י 2 נקודות שמקיימות את משוואת הישר

כיתה ח – שיעור 28 ב – חיוביות ושליליות של פונקציה

3.99K צפיות22 תגובות

נלמד על מציאת נקודת האפס של פונקציה ועל תחום החיוביות והשליליות של הפונקציה

כיתה ז – שיעור 43 א – פונקציה – הקדמה

8.81K צפיות18 תגובות

המילה פונקציה מבטאת קשר כלשהו בין שני המשתנים x ו- y.• הצלחה בלימודים היא פונקציה של הבנת חומר הלימוד. נהוג לסמן פונקציה באותיות קטנות באנגלית. למשל, f, g, h מסמנים: f(x) , g(x), h(x) ומשמעו: הערך של y המתקבל עבור הצבה של x.

כיתה ח – שיעור 28 ז – התאמת שתי פונקציות קוויות לגרף

1.80K צפיות12 תגובות

נמצא את נקודת החיתוך של שתי פונקציות קוויות, ואת נקודות חיתוך הפונקציות עם הצירים.

כיתה ח – שיעור 28 א – שיפוע הישר – תרגילים

5.46K צפיות9 תגובות

תרגילים בנושא: מציאת שיפוע הישר

כיתה ט – שיעור 01 – מבחן – נקודת חיתוך פונקציות קוויות

5.21K צפיות7 תגובות

נפתור שאלה על נקודת מפגש של 2 פונקציות לינאריות שיוצרות משולש עם מערכת הצירים; נחשב את אורכו של אחד הקטעים במשולש; נמצא את שטחו; נראה באיזה תחום הפונקציה של אחד הישרים חיובית; נרשום את הפונקציה של ישר העובר דרך נקודה ומקביל לציר x.

כיתה ח – שיעור 28 ד – עלייה וירידה של פונקציה קווית

3.52K צפיות6 תגובות

נלמד על עליה וירידה של פונקציה - פונקציה עולה כאשר שיפוע הגרף גדול מאפס פונקציה יורדת כאשר שיפוע הגרףקטן מאפס נמצא את נקודת האפס שלה - נקודת חיתוך הגרף עם ציר X

כיתה ח – שיעור 29 ג – שאלה מילולית – גרף הפונקציה הקווית 1

1.51K צפיות5 תגובות

נפתור שאלה מילולית בצורה גרפית

כיתה ט – שיעור 18 – פונקציה קווית 1

2.02K צפיות4 תגובות

נפתור תרגילים עם נוסחת הפונקציה הקווית y = ax+b עם a שהוא שיפוע הישר. ועם ( 0:b ) שהיא נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה – y.

כיתה ז – שיעור 48 א – הצגה גרפית של פונקציה ממעלה ראשונה

2.32K צפיות3 תגובות

רישום ערכי ה –x וערכי ה - y המתאימים של הפונקציה וסימונם כנקודות במערכת הצירים.

כיתה ז – שיעור 50 – 2 פונקציות קוויות עם שיפוע זהה – הקדמה

1.68K צפיות3 תגובות

שיפוע של פונקציה קווית – היחס בין ההשתנות של Y ובין ההשתנות של X בייצוג האלגברי של הפונקציה - השיפוע שלה הוא המקדם של X. הגרפים של 2 פונקציות קוויות שונות שלהן אותו שיפוע, הם מקבילים.

כיתה ז – שיעור 53 – תחום חיוביות או שליליות של פונקציה קווית – הקדמה

1.31K צפיות3 תגובות

תחום החיוביות של הפונקציה - מעל נקודת האפס, ערכי ה - y חיוביים – הפונקציה חיובית; כלומר y>0; תחום השליליות של הפונקציה - מתחת לנקודת האפס, ערכי ה - y שליליים – הפונקציה שלילית, כלומר y<0

כיתה ז – שיעור 49 – קצב השתנות של פונקציה קווית – הקדמה

2.84K צפיות2 תגובות

פונקציה קווית – פונקציה שבה קצב ההשתנות קבוע, והגרף שלה הוא קו ישר. קצב השתנות קבוע – אם נציב ערכים שונים של X בהפרשים קבועים, גם ערכי Y יתקבלו בהפרשים קבועים. הייצוג האלגברי שלה הוא מהצורה y = mx+b

כיתה ח – שיעור 03 – מיצ"ב תשע"ג – גרף של פונקציה קווית

785 צפיות2 תגובות

נקבע אם שיפוע הישר חיובי, שלילי או אפס, לפי הזווית בין הישר וציר

כיתה ז – שיעור 44 – מערכת הצירים – תרגילים

5.68K צפיות2 תגובות

נלמד כיצד למקם נקודות על מערכת הצירים. למשל, כדי למצוא את מקומה של הנקודה A שנמצאת ב"כתובת" 3:2 נעבור 3 יחידות ימינה מנקודת האפס על ציר ה-X ו- 2 יחידות למעלה מנקודת האפס על ציר ה-Y

כיתה י – שיעור 03 – חיתוך של ישרים

1.06K צפיות2 תגובות

התאמת משוואת פונקציה לגרף הישר, מציאת נקודות חיתוך של ישר עם הצירים, מציאת נקודות חיתוך בין ישרים ומציאת משוואת ישר בעזרת שיפוע ונקודה על הישר.

כיתה ח – שיעור 27 ג – מציאת פונקציה קווית על פי 2 נקודות

955 צפיות2 תגובות

הביטוי האלגברי: Y = mx+b מתאר פונקציה קווית. הפרמטר (b ) הוא הנקודה שבה הפונקציה חותכת את ציר Y נוסחת שיפוע הישר העובר דרך הנקודות ( (x1 : y1( (x2 : y2: m = (y2-y1)/(x2-x1)

כיתה ט – שיעור 19 – פונקציה קווית 2

1.42K צפיות1 תגובות

נלמד ליישם משוואה של ישר לבעיה מילולית.

כיתה ח – שיעור 26 ג – גרף של ישרים מקבילים לצירים

2.53K צפיות1 תגובות

תרגילים בנושא: גרף של ישרים מקבילים לצירים

כיתה ט – שיעור 11 – מבחן – תחום חיובי של פונקציה קווית

461 צפיות1 תגובות

נפתור תחום בו פונקציה קווית יורדת וחיובית; ונשרטט את הגרף שלה.

כיתה ט – שיעור 10 – מבחן – נקודת חיתוך של 2 ישרים

784 צפיות1 תגובות

נפתור שאלה בנושא פונקציה והגרף שלה: נמצא נקודות שנמצאות על גרף הפונקציה; נמצא את משוואת הישר לפי 2 נקודות נתונות; נחשב את שטח המשולש שנוצר מנקודות החיתוך של 2 הישרים עם ציר x ונקודת החיתוך שלהם.

כיתה ח – שיעור 28 ח – פתרון מבחן טימס – משוואת קו ישר

450 צפיות1 תגובות

נמצא את משוואת הישר לפי שיעורים של 2 נקודות נתונות שנמצאות עליו.

כיתה ז – שיעור 43 ב – צורות שונות לסימון פונקציה

421 צפיות0 תגובות

בד''כ נהוג לסמן את המשתנה התלוי – Y גם באותיות אחרות כמו f, g, r וכדומה.

כיתה ז – שיעור 54 – פונקציה קווית – תרגיל

1.20K צפיות0 תגובות

טבלת ערכים חלקית של הפונקציה הנתונה קצב השתנות הפונקציה שרטוט את גרף הפונקציה

כיתה ח – מיצ"ב תשע"ב נוסח ב – שיעור 05 ב – גרף פונקציה

166 צפיות0 תגובות

מציאת גרף פונקציה

כיתה ח – שיעור 05 – פתרון מיצ"ב תשע"ד – גרף של פונקציה

212 צפיות0 תגובות

נבחר גרף מתאים לפונקציה נתונה לפי שיפוע הישר ונקודת חיתוך הישר עם ציר Y

כיתה ז – שיעור 47 – ייצוגים שונים לפונקציה 2

300 צפיות0 תגובות

ייצוג מילולי: תיאור מילולי של כלל ההתאמה. ייצוג אלגברי: ביטוי כלל ההתאמה באמצעות ביטוי אלגברי. ייצוג טבלאי: טבלה מספרית עם ציון הכינוי של הגדלים המתוארים בה. ייצוג גרפי: סימון כל הנקודות (x,y) שבהן ,y = f(x)

עמוד 1 מתוך 3123