דפי תרגול עצמי – כיתות א – ו

כיתה א'

כיתה א -תירגול חיבור עד 10
כיתה א – פתרונות לתרגילי חיבור עד 10
כיתה א – קישור לתרגילים ומבחנים
כיתה א – דפי עבודה בחשבון
כיתה א – מניית צורות מתפזורת
כיתה א – מבוך עם מספרים 1
כיתה א – מבוך עם מספרים 2
כיתה א – מבוך עם מספרים 3
כיתה ב'
כיתה ב – תרגילי חיבור עד 100
כיתה ב – פתרונות תרגילי חיבור עד 100
כיתה ב – תרגילי חיבור מספרים עד 1000
כיתה ב – פתרונות לחיבור מספרים עד 1000
כיתה ב – תרגילי חיסור מספרים עד 100
פתרונות לתרגילי חיסור מספרים עד 100
קישור לתרגילים ולמבחנים
דפי עבודה בחשבון
כיתה ב – תרגילי כפל
כיתה ב – תרגילי כפל 2
כיתה ב – תרגילי כפל וחילוק
כיתה ב – תרגילי חיבור – שרשרת
כיתה ב – שאלות מילוליות בחיבור
כיתה ב – השעון – שעה וחצי שעה 1
כיתה ב – השעון – שעה וחצי שעה 2
כיתה ב – השעון – שעות שלמות
כיתה ב – גימטריה
כיתה ג'
כיתה ג – תרגילי חיסור מספרים עד 1000
כיתה ג – פתרונות לתרגילי חיסור מספרים עד 1000
כיתה ג – תרגילי חיבור של 3 מספרים עד 1000
כיתה ג – פתרונות לתרגילי חיבור של 3 מספרים עד 1000
כיתה ג – קישור לתרגילים ולמבחנים
כיתה ג – דפי עבודה בחשבון
כיתה ג – כפל 1
כיתה ג – כפל 2
כיתה ג – תרגילי כפל וחילוק
כיתה ג – תרגילי חיבור – שרשרת
כיתה ג – שאלות מילוליות בחיבור
כיתה ג – השעון – שעה וחצי שעה 1
כיתה ג – השעון – שעה וחצי שעה 2
כיתה ג – השעון – רבעי שעה 1
כיתה ג – השעון – רבעי שעה 2
כיתה ג – השעון – שעות שלמות
כיתה ג – גימטריה
כיתה ג – שאלות מילוליות 2
כיתה ג – שאלות מילוליות בכפל 2
כיתה ג – שאלות מילוליות רב שלביות – כפולות עשר

כיתה ד'
כיתה ד – תרגילי השוואת שברים
כיתה ד – פתרונות לתרגילי השוואת שברים
כיתה ד – תרגילי צמצום והרחבת שברים
כיתה ד – פתרונות לתרגילי צמצום והרחבת שברים
כיתה ד – תרגילי חיבור שברים
כיתה ד – פתרונות לתרגילי חיבור שברים
כיתה ד – קישור לתרגילים ולמבחנים
כיתה ד – דפי עבודה בחשבון
כיתה ד – תרגילי מיון זוויות
כיתה ד – פתרונות לתרגילי מיון זוויות
כיתה ה'
כיתה ה – תרגילי חיסור שברים
כיתה ה – פתרונות לתרגילי חיסור שברים
כיתה ה – תרגילי כפל שברים
כיתה ה -פתרונות לתרגילי כפל שברים
כיתה ה – תרגילי צמצום שברים
כיתה ה – פתרונות לתרגילי צמצום שברים
כיתה ה – דפי עבודה בחשבון
כיתה ה – תרגילי מספרים עשרוניים
כיתה ה – תרגילי חיבור מספרים עשרוניים
כיתה ה – תרגילי חיסור מספרים עשרוניים
כיתה ה – תרגילי כפל מספרים עשרוניים בעשר
כיתה ה – תרגילי כפל מספרים עשרוניים
כיתה ה – תרגילי חילוק מספרים עשרוניים
כיתה ה – תרגילי היקף ושטח מצולעים
כיתה ה – פתרונות לתרגילי היקף ושטח מצולעים
כיתה ה – קישור לתרגילים ולמבחנים
כיתה ו'
כיתה ו – תרגילי חילוק שברים
כיתה ו – פתרונות לתרגילי חילוק שברים
כיתה ו – תרגילי מכנה השבר
כיתה ו – תרגילי מונה השבר
כיתה ו – תרגילי חיבור וחיסור שברים עם מכנים זהים
כיתה ו – תרגילי שברים מעורבים
כיתה ו – תרגילי כפל שבר במספר שלם
כיתה ו – תרגילי הרחבה של שבר
כיתה ו – תרגילי צמצום של שבר
כיתה ו – תרגילי חיבור וחיסור שברים עם מכנים שונים
כיתה ו – תרגילי חלוקת שבר במספר שלם
כיתה ו – תרגילי חלוקת שבר בשבר
כיתה ו – משמעות האחוז
כיתה ו – המרת אחוזים למספר עשרוני
כיתה ו – המרת מספר עשרוני לאחוז
כיתה ו – המרת משבר רגיל לאחוז