דפי תרגול עצמי, נוסחאות ושאלוני מבחנים – כיתות ז' – ט'

 

כיתה ז'

כיתה ח'

כיתה ז – נוסחאות באלגברה

כיתה ח – נוסחאות באלגברה

כיתה ז – רשימת משפטים בגאומטריה

כיתה ח – רשימת משפטים בגאומטריה

כיתה ז – שאלות למבחן מפמ"ר תשס"ח

כיתה ח – שאלות מבחן מיצ"ב תש"ע

כיתה ז – שאלות למבחן מפמ"ר תש"ע

כיתה ח – שאלות מבחן מיצ"ב תשע"א

כיתה ז – שאלות למבחן מפמ"ר תשע"א

כיתה ח – שאלות מבחן מיצ"ב תשע"ב

כיתה ז – שאלות למבחן מפמ"ר תשע"ב

כיתה ח – שאלות מבחן מיצ"ב תשע"ג

כיתה ז – תרגילים עם מספרים מכוונים

כיתה ח – שאלות מבחן מיצ"ב תשע"ד

כיתה ז – תרגילי חיבור מספרים מכוונים 1

כיתה ח – תרגילים בשינוי נושא נוסחה

כיתה ז – תרגילי חיבור מספרים מכוונים 2

כיתה ז – תרגילי חיסור מספרים מכוונים 1

כיתה ז – תרגילי חיסור מספרים מכוונים 2

כיתה ט'

כיתה ז – תרגילי חיסור מספרים מכוונים 3

כיתה ט – נוסחאות באלגברה

כיתה ז – תרגילי חיסור מספרים מכוונים 4

כיתה ט – רשימת משפטים בגאומטריה

כיתה ז – תרגילי כפל מספרים מכוונים 1

כיתה ט – שאלות למבחן מפמ"ר תשע"ב - רמה רגילה

כיתה ז – תרגילי כפל מספרים מכוונים 2

כיתה ט – שאלות למבחן מפמ"ר תש"ע – רמה רגילה

כיתה ז – תרגילי חילוק מספרים מכוונים

כיתה ט – תשובות למבחן מפמ"ר תש"ע – רמה רגילה

כיתה ז – תרגילי ערך מוחלט

כיתה ט – שאלות למבחן מפמ"ר תשע"א – רמה רגילה

כיתה ט – תשובות למבחן מפמ"ר תשע"א – רמה רגילה

כיתה ט – שאלות למבחן מפמ"ר תשע"ב – רמה מצומצמת

כיתה ט – תשובות למבחן מפמ"ר תשע"ב – רמה מצומצמת

כיתה ט – שאלון למבחן מפמ"ר תשע"ג – רמה רגילה

כיתה ט – שאלון למבחן מפמ"ר תשע"ג – רמה מצומצמת