תמצית השיעור

בעיית הספק משאלון 806 שנת 2012 מועד קיץ א'