תמצית השיעור

נלמד לפתור שאלות מילוליות בנושא שברים