תמצית השיעור

השיטה מתבססת על חיבור וחיסור 2 משוואות עם 2 נעלמים. נסביר את השיטה בעזרת ציורים.