תמצית השיעור

נסביר כיצד לקרוא את הגרף לפי ציר X וציר Y