תמצית השיעור

נציב בביטוי אלגברי ערך מסויים ונפתור אותו.