תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית בנושא: השוואת צעדים.