תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא מציאת חלק משלם והפיכתו לאחוז.