תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא: יחס, אחוז מכמות ומציאת השלם.