תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא: יחס בין מספר הקלפים שיש ל-2 בנות.