תמצית השיעור

שאלות מילוליות לחישוב היקף משולש עם מציאת ערך האחוז.