תמצית השיעור

נתון נפח תיבה, אורכה וגובהה ונשאל מהו רוחבה.