תמצית השיעור

נלמד לכפול מספר עשרוני בשלם ולמקם את הנקודה העשרונית בהתאם.