תמצית השיעור

נפתור תרגילי חילוק: שבר בשבר, מספר מעורב בשבר, ושבר במספר שלם.