תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא מציאת אחוז מכמות כוללת.