תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא חילוק שברים ומציאת חלק מכמות כוללת.