תמצית השיעור

תרגילי חיבור וחיסור של מספרים מעורבים ושברים פשוטים.