תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא יחס בין גברים ונשים במועדון ספורט.