תמצית השיעור

נשווה שבר לשברים אחרים על ידי השוואתם לחצי.