תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא חיבור מספר מעורב ושבר פשוט וכפל מספרים מעורבים.