תמצית השיעור

הפיכת מספר עשרוני לשבר פשוט והפיכת שבר למספר עשרוני.