תמצית השיעור

תרגילים בנושא: השבר כחלק משלם. סימון מספר על ישר המספרים.