תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא זיהוי חלק מהשלם.