תמצית השיעור

תרגילי חיבור וחיסור שברים ומספרים מעורבים.