תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות בנושא: חילוק שברים וכפל שבר בשלם.