תמצית השיעור

נמצא שבר שקול לשבר הנתון על ידי צמצומו.