תמצית השיעור

נסביר חיבור מספר מעורב ושבר ב-2 שיטות.